Verbální komunikace

“Verbum” neboli slovo je základem verbální komunikace. Slovo je nositelem informace  a předává se mluvenou či psanou podobou prostřednictvím určitého jazyka. Je silně spojena s kulturou v oblasti, kde daný jedinec žije. Jazyk a řeč úzce souvisejí s intelektuálními schopnostmi a silně ovlivňují i lidské myšlení.

Verbální komunikace má tyto rysy:

 • je tvořena hláskami, slovy a větami, využívá artikulovanou řeč
 • vždy je vázána na určitý jazyk, v různých místech se může lišit význam jednotlivých slov
 • může vyjadřovat jakýkoliv názor, myšlenku, popisovat minulost, přítomnost i budoucnost, věci reálné i smyšlené.

Verbální komunikace, která probíhá prostřednictvím řeči je spojena s neverbální komunikací. Rozšiřuje či dokonce mění smysl informace předávané verbální cestou.

Český jazyk eviduje až 400 tisíc slov. Ve skutečnosti jich však používáme asi jen 5 tisíc.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy