Verbální myšlení

Verbální myšlení popisuje schopnost člověka zacházet s jednotlivými písmeny, slovy, ale také se vztahy mezi pojmy. Je založeno na pochopení a znalostech zákonitostí jazyka jako celku, a to v mluvené i psané podobě.

Existují testy, které vám prozradí vaši úroveň verbálního myšlení. Používají doplňování souvisejících slov, skládání písmen, hledání souvislostí a analogické doplňování celku.

Např. V případě kterého slova se nejedná o automobilovou značku?

 1. TRICONE
 2. ELPO
 3. DONHA
 4. LIEME
 5. ROFD

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy