Verbální myšlení

Verbální myšlení popisuje schopnost člověka zacházet s jednotlivými písmeny, slovy, ale také se vztahy mezi pojmy. Je založeno na pochopení a znalostech zákonitostí jazyka jako celku, a to v mluvené i psané podobě.

Existují testy, které vám prozradí vaši úroveň verbálního myšlení. Používají doplňování souvisejících slov, skládání písmen, hledání souvislostí a analogické doplňování celku.

Např. V případě kterého slova se nejedná o automobilovou značku?

  1. TRICONE
  2. ELPO
  3. DONHA
  4. LIEME
  5. ROFD