Souhlas se zasíláním newsletterů

 1. Udělujete tímto souhlas podnikající právnické osobě APAS akademie osobního rozvoje s.r.o., IČ: 28067126, místo podnikání: Palackého 357/5, 390 01 Tábor, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3234 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaši emailovou adresu.
 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • SmartSelling a.s. Provozovatel CMS Mioweb
  • ANABIX CRM s.r.o.
  • S Úsměvem s.r.o.
  • poskytovatel e-mailového klienta, WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708
  • příslušná bankovní instituce,
  • příslušný oprávněný účetní a daňový poradce
  • Jana Eckhardová, Externí poradce web a marketing
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

V Brně dne 16. dubna 2018