Co o našich kurzech říkají naši klienti

Abychom naplnili potřeby i těch nejnáročnějších klientů, dbáme na to, aby náš lektorský tým byl složen z úspěšných profesionálů v oblasti vzdělávání. Naši lektoři jsou osobnosti, které učení baví a zároveň inspiruje.

Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav Šlechtamajitel a jednatel společnosti / Šlechta s.r.o.
Jsou semináře, které se musíte „protrpět“ ve stylu „když už mě sem zaměstnavatel poslal, tak si to odsedím a nějak to přežiju“… Toto však zdaleka neplatí, pokud máte to štěstí a zaměstnavatel vám umožní účast na seminářích od agentury APAS.
logo čedok
Marie Ciganekovápersonální ředitelka / Čedok a.s.
Seminář mi pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti a přijmout plnou odpovědnost za svůj díl komunikace.
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager / Česká spořitelna a.s.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Miroslav Trybuček 
ředitel závodu a jednatel společnosti
Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mgr. Marcela Novotná
personální ředitelka, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

videoreference česká podnikatelská pojišťovna

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Ing. Radek Průša
CEO a předseda představenstva
Technistone, a.s.

videoreference technistone

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mgr. Jan Medřický
ředitel výroby
Lasselsberger, s.r.o.

Zpětná vazba je pro nás to nejdůležitější

reference damedis
Každá firma je plná emocí. V dnešní čím dál rychlejší době je plná spíše těch negativních. Chtěl jsem vědět jak zvládat příval emocí, jak s nimi pracovat a jak odolávat stále většímu tlaku.Na doporučení jsem se přihlásil na seminář „Rozvoj osobní zralosti a autority“ . Po absolvování prvního bloku jsem si uvědomil, že to byla správná volba a ne další školení v řadě. Spousta praktických příkladů a sdílení problémů s ostatními účastníky kurzu. Výsledky testů Vám ukážou jaký jste typ osobnosti, ale hlavně Vám ukážou jak s tím pracovat. Dovedností, které zde získáte použijete nejen při řízení firmy ale i v osobním životě a mezilidských vztazích.
Martin Macháček jednatel společnosti / Damedis, s.r.o.
Markéta Doležalová Lasselsberger
Když jsme našim vedoucím výroby oznámili, že je pošleme na školení emoční inteligence, strhla se vlna všech možných výmluv, proč na další ,,nudné“ školení nejezdit. Nikdo nevěděl, co od školení očekávat. Nikdo se školit přeci nepotřebuje, všichni přeci všechno umí… Ale na školení byli všichni překvapení, jak to celé probíhalo. Cílem školení bylo vnést do všedních pracovních dnů, pracovního stereotypu nějakou novou myšlenku. Hledali jsme nějakou změnu, která by nám pomohla v komunikaci uvnitř společnosti. Lektoři nám ukázali, že emoční inteligence je oblast, kterou může každý z nás ovlivnit, že můžeme začít vnímat druhé jako partnery, se kterými je jen potřeba najít "společnou řeč". Záleží jen na nás, jak moc chceme být spokojení jak v pracovním, tak v osobním životě. Celkový dojem ze školení vnímáme pozitivně. Lektoři účastníky do školení zapojili a poměrně aktivně jsme společně debatovali nad probranými tématy. Po prvním školení je již na některých vedoucích vidět mírný pokrok v komunikaci, snaží se pochopit druhou stranu. Vzhledem k tomu, že školení bylo dvoudenní a konalo se mimo běžné pracovní prostředí, tak byl prostor i pro stmelování týmu při večerním posezení.
Ing. Markéta Doležalováreferent personálního útvaru / LASSELSBERGER, s.r.o.
Na seminář „Rozvoj osobní zralosti a autority“ jsem se přihlásil ze dvou důvodů – jednak jsem pociťoval potřebu dozvědět se něco více o emoční inteligenci a dále jsem očekával pozitivní přínos při aplikaci nově poznaného v mé každodenní praxi. Průběh a výsledek mnohonásobně předčil mé očekávání, vlastně jsem byl seminářem, jeho obsahem a lektory, nadšen už od první chvíle. Hodně poznatků lze aplikovat okamžitě, již v průběhu školení, při každé další komunikaci, při každé další reakci na nastalou situaci. Pochopení a přijmutí některých informací pro mě však bylo leckdy i hodně obtížné - například to, že za emoce jsem sám zodpovědný, protože jsem byl zvyklý vidět příčinu v někom a v něčem kolem mě. Následné pochopení mi však dalo úžasnou svobodu rozhodování se i v emočním světě. Tento seminář mi ze všech doposud absolvovaných školení, tréninků a workshopů přinesl nejvíce do mého pracovního i osobního života. Získané znalosti uplatňuji se stejnou měrou i po půl roce po dokončení semináře. Děkuji.
Zdeněk ŠtroblHead of Department Purchasing / DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
logo čedok
Existují semináře, školení, workshopy – na názvu ani tak nezáleží. Důležitá je forma a hlavně, co si člověk odnese. Jsou semináře, které se dají „protrpět“ ve stylu „když už mě sem zaměstnavatel poslal, tak so to tady odsedím, zapíšu se do prezenční listiny a bude vystaráno“…
Toto však zdaleka neplatí, pokud máte to štěstí a Váš zaměstnavatel Vám poskytl možnost účastnit se seminářů vedených společností APAS.
Nedíváte se na hodinky a nepřemýšlíte – kdy už to skončí“. Naopak – chcete, aby měl den více hodin a vy mohli vstřebat všechny informace, které doslova hltáte. A každý objeví, hlavně v sobě, skryté talenty, dovednosti, silné i slabé stránky. A na konci přijde takovéto „AHA“!!! tak to vlastně funguje.
Tímto chci co nejsrdečněji poděkovat celému týmu společnosti APAS za nevšední zážitek, který bych nenazývala ani školením ani seminářem.
Byly to prostě dny plné poučení, zamyšlení a hlavně – neskončily ve chvíli, kdy jsme odcházeli zpět domů. Ono „AHA“ pokračuje dál nejenom v práci, ale i osobním životě.
Srdečné díky
Marie Ciganekovápersonální ředitelka / Čedok a.s.
Děkujeme firmě APAS, která pro naši firmu a její zaměstnance v uplynulých letech realizovala školení emoční inteligence. Na základě nově získaných poznatků se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo k zisku firmy. Tímto za vše děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Miroslav Šlechtamajitel a jednatel společnosti / Šlechta s.r.o.
Každodenní náplní práce firemního bankéře/relationship managera je výraznou měrou komunikace, vyjednávání, vytváření a udržování vztahů s lidmi. S uvedenými činnostmi se pojí vnitřní prožívání na obou stranách, což významně ovlivňuje reálný výsledek takových mezilidských interakcí, jímž by měl být pokud možno úspěšný a dlouhodobě udržitelný obchod. Tento rozvojový projekt mě osobně pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti, a pochopit, že pokud si způsob svého prožívání plně uvědomím, mám také možnost vyhodnotit, zda je pro mě a mou situaci funkční, jinými slovy, přijmout plnou odpovědnost za svůj díl.
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager / Česká spořitelna a.s.
Se společností APAS akademie osobního rozvoje s.r.o. spolupracujeme již sedmý rok. Projekt „Rozvoj osobní zralosti“ absolvovalo několik stovek našich zaměstnanců v drtivě většině s trvalou změnou pracovních postojů. Absolventi, ať už se jedná o řádové zaměstnance či manažery, jsou schopni mnohem výrazněji přebírat osobní zodpovědnost za svoji komunikaci s ostatními i za pracovní výsledky. Zvýšila se jejich sebedůvěra, samostatnost, spontaneita, komunikativnost a schopnost zvládat každodenní zátěžové situace. To vše i s odstupem dvou let od absolvování prvního semináře. S poděkováním za dosavadní spolupráci.
Mgr. Jan Březnapersonální ředitel / Kooperativa a.s.
Se společností APAS spolupracujeme od roku 2014 a tato spolupráce je velmi úspěšná a příjemná. V současné době procházíme programem „Rozvoj osobní zralosti a autority v manažerské a obchodní praxi. Veškeré semináře jsou propracované na vysoké úrovni a jejich účinek je dlouhodobý. Co oceňuji nejvíce je fakt, že vás seminář obohatí nejen po pracovní, ale i osobní stránce. Spolupráci se společností APAS akademie osobního rozvoje mohu opravdu vřele doporučit.
Kateřina KaspříkováHR Director / Bisnode a.s.
Dana Kupková Vaillant Group
Touto cestou Vám zasílám poděkování za vzdělávací projekt “Dynamika osobního růstu“. Workshop byl nejen velmi dobře organizačně zpracovaný, ale hlavně srozumitelný, zábavný, měl spád od začátku do konce a obsahoval mnoho skvělých myšlenek, které se snažím využít pro svůj pracovní ale i soukromý život. Vaši lektoři zajišťují velmi vysokou úroveň, zejména se mi líbilo spojení znalostí s praxí, se životem. Přínosnou pro mě je i dokumentace, kterou si každý účastník z workshopu odnesl, a jež mi napomáhá časem si některé věci připomenout. Tento workshop mě nabil optimismem, energií a sem tam si uvědomuji sebe sama a vnímám dění okolo mne tak trochu z jiné strany. Workshop byl velmi dobrou investicí jak zaměstnavatele tak i mou, a mohu jej vřele doporučit.
Dana KupkováHR referent / Vaillant Group Czech s.r.o.
logo profiber networking reference
Vzdělávací projekt „Rozvoj osobní zralosti a autority“ nás postavil na nohy. Není jednoduché v dnešní době odolávat tlaku povinností, zvládat pracovní záležitosti profesionálně a přitom si udržet vnitřní vyrovnanost a pohodu. Absolvovat seminář s celým týmem v plném počtu pracovníků byla dobrá volba. Přispěla k odbourání barier mezi lidmi, k pohodě a uvolnění vztahů nejen uvnitř týmu, ale i směrem ven, k našim obchodním partnerům a klientům. Seminář je o přístupu k životu i k práci, o vyrovnanosti osobního a pracovního života. Po semináři se nám snadněji a efektivněji řeší pracovní záležitosti a stoupla výkonnost celého týmu.
Ing. Jan Brouček, CSc.ředitel společnosti / PROFiber Networking CZ s.r.o.
reference sberbank
Školení bylo velmi zajímavé a v přátelské atmosféře. Skupinová diskuse přinesla nové pohledy na problematiku. Také praktické relaxační cvičení bylo velmi dobře zvolené a zajímavé. Celkově je můj dojem ze školení pozitivní.
Ing. Monika Kovácsováproduktová manažerka pro retail / Sberbank Slovensko, a.s.
Logo KOVOSVIT MAS reference
Se společností APAS – akademie osobního rozvoje, jsme realizovali projekt Rozvoj osobní zralosti a autority v manažerské, skupinové, a obchodní praxi, kterého se zúčastnil TOP management společnosti. Trvale vysoká kvalita realizovaných seminářů i profesionalita, s jakou jsou připravovány a realizovány pro nás znamenají záruku, že prostředky investované do vzdělávání zaměstnanců se nám vrátí v kvalitě jejich práce. S ohledem na výše uvedené můžeme spolupráci se společností APAS vřele doporučit všem zájemcům o kvalitní firemní vzdělávání.
Ing. Gabriela Jeřábkovápersonální manažerka / KOVOSVIT MAS, a.s.
logo anect reference
Společnost ANECT a.s. stála v nedávné minulosti před problémem zformováním managementu a kultivací zaměstnaneckého potenciálu ovlivnit firemní kulturu. Realizovali jsme řadu psychosociálních výcviků s renomovanou firmou, které však nepřinesly požadovaný efekt. Obdobnou zkušenost jsme učinili i s dalšími, pohříchu neprofesionálními, povrchními a na efekt zaměřenými lektory věhlasných vzdělávacích agentur. "Osvědčené a účinné" vzdělávací systémy však kromě vysokých nákladů nepřinesly zhola nic. Za odvahu porozhlédnout se po firmách, které se nepodbízejí obecně požadovaným obsahem a zaručeným výsledkem, jsme byli odměněni přidanou hodnotou vysoké kvality a nečekaně trvalého výsledku. Společnost APAS po zmapování situace v naší společnosti navrhla program "Rozvoj osobní zralosti a autority v manažerské praxi" pro vedení firmy i střední management a speciální program tří bloků pro talent management. Promyšlený metodický přístup, vysoký stupeň profesionality všech lektorů a výrazné pracovní nasazení po celou dobu trvání seminářů bylo pro společnost APAS samozřejmostí. Největším přínosem pro naši společnost i pro každého účastníka vzdělávacího programu společnosti APAS byla možnost okamžitého využití originálního fungujícího systému přístupu, metod a individuálních dovedností v pracovním i osobním životě.
Petr Zajíčekvedoucí oddělení HR / ANECT a.s.
logo profiber networking reference
Dobrý den, rád bych vám tímto poděkoval. Všechny moduly byly opravdu zajímavé a velice mi pomohli. Musím říct, že jsem se po posledním modulu cítil neskutečně uvolněně a nadšeně. Na první modul jsem šel skepticky, nevěřil jsem, že by nějaký seminář mohl komukoliv pomoci a už vůbec, že by mohl změnit vnímání světa. Pokud by mi někdo na začátku řekl, že se na konci budu cítit neskutečně nadšeně a šťastně, tak bych se mu nejspíš vysmál, ale přesně to se stalo. Určitě budu seminář doporučovat ostatním lidem a firmám.
Martin Novotný technický specialista prodeje / Profiber Networking
logo anect reference
Anect spolupracuje s agenturou Apas při školeních osobního rozvoje svých klíčových zaměstnanců, především v oblasti emoční inteligence. Osobně si cením naší spolupráce, za kterou jsou vidět velmi konkrétní výsledky, zvláště u těch zaměstnanců, kteří pochopili a uchopili šanci, jakou jim sebepoznání a s ním spojená změna chování a nahlížení na svět nabízí. Když jsem v Anectu začala před lety pracovat, nezřídka jsem potkávala lidi zabředlé hluboko do svého světa a svých problémů, kteří procházeli firmou se zasmušilou tváří a komunikovali s okolím jen přes email. A tak je mou velkou radosti potkávat dnes ve firmě lidi, kteří s otevřeným a opravdovým zájmem komunikuji se svými podřízenými i kolegy a s úsměvem na tváři pomáhají vytvářet příjemné pracovní prostředí. Apas jsme, jako spolupracujícího partnera, vybrali ve výběrovém řízení a myslím, že můžu s klidným svědomím říct, že jsme tohoto výběru nikdy nelitovali.
Jana VohralíkováČlenka představenstva / Anect a.s.
reference vodafon
Na kurzu "Rozvoj osobní zralosti a autority ve skupinové a manažerské praxi I.-III." oceňuji odbornost lektorů, hlavně vstupy psychologů. Za největší přínos považuji uvědomění, že své emoce ovlivňuji pouze já sám! Poděkovat chci i za kladný přístup při logistice a plánování celé akce.
Ondřej BendaSenior Manager Training & Quality / Vodafone Czech Republic

Dojmy účastníků našich kurzů

Rád bych poděkoval za velmi přínosných 6 dnů, které jsem mohl v tomto kurzu strávit. Pro mě to byla příležitost k sebereflexi, lepšímu poznání a také posunu v mém vlastním životě. Veškeré poznatky jsem již aplikoval a opravdu to funguje. Cítím větší vnitřní klid, vyrovnanost a je zcela zjevné, že to v pozitivním smyslu ovlivnilo i můj „vnější“ život s ostatními lidmi. Ještě jednou oběma velice děkuji.
Zažil jsem něco zcela nového a jedinečného, tedy nový přístup k nám všem, nové zážitky a prožitky. Celkově jsem díky tomuto školení/semináři začal přemýšlet jinak a jinak začal vnímat sám sebe, své myšlení a okolí. Věřím, že mě to posune dál ve všech oblastech a také situacích, které život přináší. Pokud existuje další pokračování, jako že věřím, že ano, rád se s kolegy zúčastním. Přínos to jistě má, cítím to a prožívám to. Velice děkuji za přínosné dny.
Uvědomit si, že vše je jen o mně. Uvědomil jsem si, že komunikace bez negativních emocí je mnohem účinnější. Když se něco nepodaří, nebrat to tragicky, ale jako ponaučení. Nedávat lidem nálepky. Nikdy jsem nic podobného neabsolvoval, takže za mě, naplněnost.
Moje dojmy jsou pozitivní. Dobré zážitky mám i ze spolupráce ve skupině. V některých oblastech mi to přineslo potvrzení mých názorů a někde nový pohled (hlavně druhý dvouden).
Seminář mi přinesl zejména uvědomění si některých věcí, nad kterými jsem dříve nepřemýšlel. Nyní se budu více snažit naslouchat ostatním a snažit se jim lépe porozumět například tím, že se pokusím změnit svá přesvědčení. Rád bych pokračoval tím, že získané vědomosti uvedu do praxe.
Inspirující k zamyšlení, budu zkoušet realizovat. Nový náhled na dosavadní život a způsob myšlení. Nejtěžší je začátek, první modul, pak dochází k pochopení a reflexi. Těším se na další materiály na uzavřené komunitě na webu.
Dobře připraveno, obohacení o pohled do vlastního nitra. Nové pohledy mi umožní sebe zamyšlení kde ubrat, kde přidat a kde si to jen tak užít. Celkově jsem spokojen.
Velmi pozitivní dojmy. Občas těžké a obsáhlé téma, velmi lidsky podané. Rád bych alespoň 30% získaného převedl do osobního života. Naučil jsem se dbát o „duševní zdraví“
Celkově hodnotím celý projekt velmi pozitivně, obsahově na velmi vysoké úrovni a velmi dobře podáno. Hodně informací a ukázek = lépe zapamatovatelné.
Je fajn si otevřít uvědomění si sám sebe – z tohoto pohledu obrovský „aha efekt“.
Po všech stránkách velice pozitivní. Uvědomil jsem si řadu věcí, které se dají změnit a mohou být jinak, abych dosáhl vlastní spokojenosti.
Hodně zážitků a informací, které začnu aplikovat v praxi. Byly to chytré informace k praktikování v obchodě a v osobním životě.
Mé vyjádření na celé školení je – VELMI KLADNÉ. Já jako člověk, osoba jsem se o sobě dozvěděl věci, které běžně používám. Ale také mi to dalo zamyslet se nad tím, co a jak dělat správně. Neumím se o tom rozepsat nebo mluvit. Jsem technik a některé věci umím řešit nebo vyjádřit jednou větou…. z mého pohledu.  Ale vše tak nejde. Spoustu věcí, (otázky,úkoly…) můžeme říci jinak a jinak se na to i dívat. Jsem rád, že jsem se této možnosti zúčastnil. Někteří lidé předmět - Dynamika osobního růstu studovali celý život nebo alespoň při studiích ( lékaři,učitelé…). No a můj závěr? Ze seznamu doporučené literatury jsem  vybral dvě knihy, které jsem koupil a svým dětem předal na vánoce pro samostudium.  Syn  (31 let) , dcera  (27 let). Jakmile přečtou, prostuduji i já.
Reaguji sice trochu s odstupem, ale tak jsem měl možná víc času vstřebat poznatky. I mně to pomohlo více pochopit sama sebe, třeba si i přiznat některé slabiny a zamyslet se nad tím, že můj pohled na věc a řešení situací „kdy je to přece naprosto jasný a přes to nejede vlak“ je pro jiného neakceptovatelné jen proto, že má jiný žebříček hodnot a jiná měřítka hodnocení. Odcházel jsem s myšlenkou, že chci určitě řadu věcí využít a přiznám se, že se už o to (když ne furt, tak občas) pokouším. Úspěchy jsou střídavé – ale to se podá. Možná. V každém případě díky za možnost se workshopu účastnit.