On-line workshop Emoční učení

Jste tvůrce, ne oběť

Čtvrtek 9.prosince 2021 odpoledne - od 13,00 do 16,00h

Kde?

On-line, z pohodlí jakého-koli místa s možností připojení, které Vám vyhovuje

Emoční učení

 • Podpořte a maximálně rozviňte vaši emoční inteligenci.

 • Emoce na nás mají silný vliv, a pokud je nemáme možnost vyjádřit, jak se v určité situaci nebo při nějakém zážitku cítíme, mohou nás doslova zahltit a zablokovat možnost jejich proměny v užitečné a prospívající myšlenky a city.

  Stalo se, na semináři emočního učení:

  Účastník: „Bez emocí přece člověk nemůže existovat?“

  Lektor: „Ano, máte pravdu, emoce v nás proudí neustále. Je jen otázka, jaké a jak je umíme zvládat. Možná by stálo za to, usilovat víc o život v lásce, tak jak ji definuje známý psychoterapeut Erich Fromm.

  V lásce, ve smyslu radosti, vřelosti a vztahovosti, která dává pocit sounáležitosti s ostatními. V lásce, která dává lehkost, klid, mír. Je nám dobře v našem těle, je nám dobře v životě, který žijeme.

  Baví nás to, co děláme. Máme dobrý pocit z výsledku. Cítíme naplnění. Smysl.

  Cítíme radost z toho, co život přináší. Volnost našich rozhodnutí. Chuť objevovat a poznávat.

  Učit se, chybovat, zkoušet.

  Láska umožňuje prožívat vděčnost, blízkost, porozumění.

  Láska je vlídnost k sobě i k druhým.

  Účastník: „Tak to tedy ne! V takovém světě, kde by to žili všichni, bych já žít nechtěl. To by byla nuda!“

Jak to máte vy? V jakém světě chcete žít vy?

 • Ve světě, kde cítíte, že jste obětí emocí, nebo v tom druhém, kde se stáváte tvůrcem svého života?

  Vydejte se s námi na krátkou inspirativní cestu, 

 • cestu posunutí SE, rozkvětu SE, rozvinutí SE,
  a rezervujte si svoje místo na bezplatném živém workshopu

Jak často se ocitáte v konfliktu, v boji se sebou samými a s vnějším světem?

Kolik strachů v životě prožíváte? Strachů aby jste neselhali, abyste to zvládli, abyste naplnili představy druhých lidí, abyste náhodou nebyli pozadu…..atd.

ZMĚNA JE MOŽNÁ

IHNED

Pokud vaši energii zaměříte správným směrem. Dovnitř sebe.

Protože problém není venku, nýbrž uvnitř, ve způsobu, jak okolnosti zažíváme, jak je v hloubi nitra pociťujeme.

Dokud tuto niternou úroveň neodkryjeme, dokud se jí nedotkneme, bude naše komunikace s vnějším světem problematická, povrchní a neúčinná a nikdy nedosáhneme vnitřního míru.

Inspirativní workshop vám mimo jiné ukáže, jak odložit pocity zloby a ublíženosti, což je důležitou součástí zralé lidské komunikace.

A možná se hned téhož dne zastavíte, zhluboka nadechnete a řeknete si, že odhodíte všechno, co váš vztah ničí.

A také se, mimo jiné, dozvíte odpověď na otázku účastníka semináře:

„Jak mám někomu sdělit velmi nepříjemnou zprávu tak, abych mu neublížil a abych se u toho necítil provinile?“

Odpověď souvisí se 3 základními kompetencemi emočního učení,
které si osvojíte v živém on-line workshopu (zdarma)

Zarezervujte si místo hned

a přijděte si popovídat s OlgouMilanem, o kterých účastníci předchozích workshopů řekli:

 • Moc děkuji za pozvání a za to, co děláte a šíříte dál :).
  Moc krásný seminář, máte to moc hezky zpracované a velmi příjemná Olga a vnitřní klid Milana vytváří nádhernou atmosféru. Předáváte do světa možnost navrátit nám vnitřní svobodu a zlepšit si naše životy. Krásná inspirace, návod lidem, že můžeme. A báječné materiály a videa.
  Mějte se hezky a zdravím Milana i Olgu.
 • Ing. Petra Novotná
 • Dobrý den, Milane a Olgo,
  chci Vám poděkovat za Vaše školení. Bylo pro mě dobře investovaným pracovním časem.
  Někdy můžeme mít pocit, že máme tolik práce, že na takové věci není čas. Jakoby běžíme vedle kola a říkáme si, že nemáme čas se zastavit a nasednout na něj. Když to ale uděláme, zvládneme vše mnohem lépe a dostaneme se dál.
  Oceňuji Vaši práci. Vnímám, že do ní dáváte kus sebe. Kéž je Vám odměnou kromě Vaší mzdy i to, co říká má oblíbená zásada z Bible. „Více štěstí je dávání než v přijímání“ 😊

  S úctou Radka Valečková

Ukazuje se, že mnoho lidí si nechalo Covidem vzít to nejcennější – radost ze své existence  a víru ve svůj vlastní život.

Vezměte si to zpět, teď hned, aplikací 3 principů emočního učení, které vás promění v tvůrce vlastního života.

Na on-line workshop
se můžete přihlásit ještě:

Mgr. Olga Lošťáková, M.A., DiS.

Vzdělávání dospělých se věnuje od roku 2007. V práci s účastníky využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání (poradenství pro společnosti v oblasti výroby, IT, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféru) a sebepoznávacích a sebe-rozvojových programů. V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky.

PhDr. Milan Hutta

Odborný garant a lektor seminářů a projektů Emočního učení, Rozvoje osobní zralosti a autority v manažerské a obchodní praxi, projektů koučovského přístupu, dále lektor manažerských a prodejních dovedností, majitel a ředitel vzdělávací společnosti APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o., spoluautor know how rozvojových projektů, poradce a konzultant především pro oblast expresivní dimenze komunikace, která se projevuje v rozpoznání vlastních emocí a postojů a jejich vlivů na pracovní a osobní život. Vystudoval FF UK Bratislava, postgraduál aplikované sociální psychologie na FF UK Praha, postgraduál Ekonomie zahraničního obchodu na VŠE Praha, absolvent 3-letého výcviku Transakční analýzy, člen IATA. Ve vzdělávání pracuje od roku 1985.

Nejčastější dotazy

Pomůže mi emoční inteligence nepotlačovat emoce?

Nepříjemné potlačované emoce se váží k psychickým obsahům, které jsou pro nás natolik zraňující, že je naše vědomí odmítá. Postupem času, se mohou tyto potlačené obsahy projevovat i v jiných situacích, které ale s původním traumatem nesouvisí. To je jeden z důvodů, proč je dobré se svými démony konfrontovat a nenechat je v sobě růst. A v tom vám emoční inteligence může dopomoci.

Proč se mám zabývat emocemi?

Abychom dosáhli našeho plného potenciálu, potřebujeme využívat všechny vnitřní zdroje a být si vědomi svých mantinelů a rezerv. Energie je v psychice vázána na emoce. Je tedy zřejmé, že pokud své emoce potlačujeme, část svého potenciálu potlačujeme s nimi. Když tento potenciál objevíme a využijeme, pomůže nám stát se silnými, nebojácnými, klidnými a laskavými.

Co se v mládí naučíš….Platí to?

Člověk je tvor vynikající svou schopností přizpůsobit se svému prostředí nebo přizpůsobit prostředí sobě. Během života se tvarujeme a učíme se jak fungovat v rodině, ve škole ve společnosti. Vše, co se naučíme, pro nás nemusí být v životě přínosné. To, co fungovalo kdysi, dnes už nemusí a může zůstat rudimentem dětských traumat ve formě nefunkčních vzorců chování a myšlení, falešných přesvědčení a hodnot.

Když přijdu z práce domů a chci 15 minut klidu pro sebe, než se začnu věnovat rodině, jsem sobec?

Buďte v klidu, rozhodně se o sobectví nejedná. Naopak, nutností k dosažení a udržení osobního růstu je uspokojování vlastních potřeb. Lidé často mohou svoje potřeby opomíjet, bagatelizovat či upřednostňovat naplňování potřeb ostatních. Takový způsob zacházení se sebou vede k nespokojenosti a vyhoření.

Osobní rozvoj a emoční učení není spíš pro osobní život než pro práci?

Ano, rozvoj emoční inteligence má velmi výrazný vliv na individuální výkon člověka. Zároveň výzkumy posledního desetiletí prokazují, že organizace a společnosti nabízející svým zaměstnancům tento typ učení, fungují ve všech směrech efektivněji.

Mám zkušenost, že často 14 dní po vzdělávací akci nezbude účastníkům nic. Není to stejné?

Workshop emoční inteligence pomáhá účastníkům poznat, probádat a hlavě si do hloubky uvědomit všech šest základních kompetencí emočního učení. Ve skupině se učí účastníci sami od sebe a od ostatních. Lektoři nabízejí nástroje emočního učení a ukazují, jak je prakticky používat. Výsledná podoba i konkrétní obsah kurzu se přizpůsobuje tématům a potřebám účastníků. Jde o kurz z podstaty sebezkušenostní, protože pokud má být změna v prožívání, myšlení a chování trvalá, musí vycházet z vlastní potřeby a vlastní zkušenosti. Účastníci si prakticky osvojují nové způsoby zvládání prostřednictvím zážitkových metod, s výukovými materiály, psychodiagnostikou, interakcí se skupinou a převáděním témat do konkrétních situací. To vše podporuje a posiluje přenos dovedností do praxe a fixaci v reálném životě.

Lze jednoduše shrnout cíle pro firemní život?

Cílem kurzu je dovést člověka k autentičnosti a souladu v prožívání, myšlení a chování. V pracovním prostředí je emočně zralý člověk výkonný, aktivní, nevytváří konflikty, je empatický k druhým a je soustředění na cíl. Výsledky z realizace tohoto projektu v jiných společnostech prokazují, že klíčový faktor úspěchu, který lidem umožňuje výrazně vybočit z šedého průměru, je právě jejich sebeuvědomění a realistický postoj k sobě a ostatním.

Chcete vědět více o přínosu kurzů Emoční inteligence?

Zavolejte nám

+420 732 673 445

Napište nám

apas@apas.cz