Vzdělávací kurz
Koučovský přístup

"Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí."
FRANTIŠEK KOUKOLÍK

Pro koho?

  • Vedoucí pracovníci všech úrovní
    od TOP manažerů po mistry

Koučování jako nový přístup

Koučovský přístup lze charakterizovat jako přechod od nátlaku k volbě. Je to podpora lidské schopnosti řídit sám sebe.

Koučovský přístup představuje nový typ přístupu k lidem, jejich vedení a řízení. To se týká i vztahu k sobě. Vztah k druhým lidem se obvykle odvíjí od toho, jaký vztah máme sami k sobě. 

Koučování je reakcí na provokativní otázky moderní doby. Nezříká se ničeho, co přinesla minulost. Naopak, nabízí nové pohledy a možnosti jak s tím, co už vzniklo (i co ještě vznikne) zacházet. A právě o tom je kurz koučingu.

Cíle kurzu koučingu

V kurzu koučinku / koučovského přístupu se seznámíte se základními principy systemického koučování, ve kterém se manažer nejdříve učí rozšiřovat si myšlení. Učí se přemýšlet o svém myšlení. Tím jej mění. Učí se reflektovat, proč a jak myslí. Když se to naučí u sebe, může to umožňovat i druhým.

V koučovském přístupu manažera se místo rivalizační potřeby ega,  stává dominantou jednání s lidmi podpora jejich potřeb. Koučovský přístup nepoužívá přikazování, přesvědčování, ovlivňování ani kontrolu. Jeho vlivem dochází k lepší a přesnější komunikaci, k jasnějšímu vnímání faktů. Užívání koučovského přístupu přinese změnu firemní kultury, která se přemění z více či méně  autoritativní na „koučovací kulturu".

Pro svou vizi, nachází koučovský přístup podporu v tlaku, kterým na lidi působí informační věk. Kvůli nárůstu informací je nutné, aby lidé v organizacích byli schopni samostatně rozhodovat. Pak se manažeři stávají kouči svých podřízených, za současného stíráni hierarchických rozdílů postavení lidí v organizacích.

Důležité!

Tento workshop nedělá z manažera certifikovaného kouče (s nutností dodržovat 100% principy jednotlivé školy koučování), ale umožňuje mu uplatňovat mnohé principy koučování v každodenní práci leadra.

Reference

Když jsme našim vedoucím výroby oznámili, že je pošleme na školení emoční inteligence, strhla se vlna všech možných výmluv, proč na další ,,nudné“ školení nejezdit. Ale školení všechny překvapilo. Lektoři nám ukázali, že emoční inteligence je oblast, kterou může každý z nás ovlivnit, že můžeme začít vnímat druhé jako partnery, se kterými je jen potřeba najít "společnou řeč".
Markéta Doležalová Lasselsberger
Ing. Markéta Doležalováreferent personálního útvaru / LASSELSBERGER, s.r.o.
Průběh a výsledek školení od společnosti APAS mnohonásobně předčil mé očekávání. Vlastně jsem byl seminářem, jeho obsahem a lektory, nadšen už od první chvíle. Hodně poznatků lze aplikovat okamžitě, již v průběhu školení, při každé další komunikaci, při každé další reakci na nastalou situaci.
reference denso
Zdeněk ŠtroblHead of Department Purchasing / DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.