Vzdělávací kurz
Vedení lidí

Motivujte a aktivujte celý tým, překonejte překážky a staňte se respektovaným manažerem, kterého jeho tým přirozeně následuje. Propojte vaše manažerské dovednosti s emoční inteligencí a rozviňte vědomé řízení mysli a pocitů.

Pro koho?

  • Vedoucí pracovníci všech úrovní
    od TOP manažery po mistry

Co se v kurzu naučíte

  • Účastník získá nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor či cesta při řešitelském workshopu či jednání.
  • Ujasnit si svůj přístup k prioritám v týmu a ve firmě jako základ samostatného rozhodování v rámci svých kompetencí
  • Seznámit se s vhodnými technikami, postupy a přístupy při zvládání pracovní zátěže

Cíle kurzu

  • zjistit převažující styl vedení a posílit schopnost situačně používat styly alternativní;
  • naučit se více motivovat pracovníky svého týmu delegováním pravomocí a zodpovědností a posílit jejich samostatnost;
  • vést  svůj tým na přijetí a plnění cílů;
  • identifikovat, kde vznikají ztráty při naplňování cílů a jak lépe organizovat práci svou a podřízených a řešit překážky tomu bránící výkonu.

Reference

Školení bylo nejen velmi dobře organizačně zpracované, ale hlavně srozumitelné, zábavné, mělo spád od začátku do konce a obsahovalo mnoho skvělých myšlenek, které se snažím využít pro svůj pracovní, ale i soukromý život.

Dana KupkováHR referent / Vaillant Group Czech s.r.o.

Seminář byl velmi zajímavý a v přátelské atmosféře. Skupinová diskuse přinesla nové pohledy na problematiku a také praktické relaxační cvičení bylo velmi dobře zvolené a zajímavé. Celkově je můj dojem ze školení pozitivní.

Ing. Monika Kovácsováproduktová manažerka pro retail / Sberbank Slovensko, a.s.