Vedení lidí

Vést lidi vyžaduje kromě hard skills také soft skills a dobré využívání emoční inteligence v praxi. Vedoucí pracovníci od top manažerů po mistry by měli ovládat nástroje k tomu, aby se posunuli od „ovládnutí ostatních“ ke „společné vládě s ostatními“, kde klíčovou dovedností je naladění se na stejnou vlnu s ostatními členy týmu a překonání propastí, které rozdělují to, jak odlišně vidíme svět kolem nás.

Kurz vedení týmu je proto vhodný nejen pro vedoucí pracovníky všech úrovní od top manažerů po mitry, ale i pro všechny, kdo chtějí efektivněji využívat moderní prvky týmové spolupráce ve svém týmu a na pracovišti.

Díky absolvování vhodného školení si manažeři osvojí například:

 • model vedení dobrého týmu a posílení při zavádění spolupráce do praxe
 • vyjasnění rolí v rámci skupiny/týmu, schopnost řešit problémy
 • schopnost rozlišit, kdy je vhodné spolupracovat, a kdy je naopak efektivnější  individuální práce
 • vnést do práce týmu projektové myšlení - rozvíjení dovedností organizace práce, času a rizik v týmu
 • zefektivnění účasti na jednáních - osvojení nástrojů spolupráce, adekvátních technik řešení a rozvíjení tvořivého přístupu

Pro koho?

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní
  od TOP manažery po mistry

Co se v kurzu naučíte

 • Účastník získá nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor či cesta při řešitelském workshopu či jednání.
 • Ujasnit si svůj přístup k prioritám v týmu a ve firmě jako základ samostatného rozhodování v rámci svých kompetencí
 • Seznámit se s vhodnými technikami, postupy a přístupy při zvládání pracovní zátěže

Cíle kurzu

 • zjistit převažující styl vedení a posílit schopnost situačně používat styly alternativní;
 • naučit se více motivovat pracovníky svého týmu delegováním pravomocí a zodpovědností a posílit jejich samostatnost;
 • vést  svůj tým na přijetí a plnění cílů;
 • identifikovat, kde vznikají ztráty při naplňování cílů a jak lépe organizovat práci svou a podřízených a řešit překážky tomu bránící výkonu.

Reference

Školení bylo nejen velmi dobře organizačně zpracované, ale hlavně srozumitelné, zábavné, mělo spád od začátku do konce a obsahovalo mnoho skvělých myšlenek, které se snažím využít pro svůj pracovní, ale i soukromý život.
Dana KupkováHR referent / Vaillant Group Czech s.r.o.
Seminář byl velmi zajímavý a v přátelské atmosféře. Skupinová diskuse přinesla nové pohledy na problematiku a také praktické relaxační cvičení bylo velmi dobře zvolené a zajímavé. Celkově je můj dojem ze školení pozitivní.
Ing. Monika Kovácsováproduktová manažerka pro retail / Sberbank Slovensko, a.s.