Kurzy a školení
pro manažery a vedoucí

"Vedení nespočívá v psaní oběžníků. Základem je pozitivní oslovení emocí ostatních lidí. Musejí se angažovat srdcem i duší, nejen pouze myslí."
Lou Gerstner

  • Jak se pozná dobrý manažer?
  • Jaké by měl mít dovednosti, schopnosti a kompetence?
  • Které manažerské techniky by měl umět ovládat?

Na tyto otázky najdete odpovědi v seminářích určených vedoucím a manažerům. A nejen odpovědi. Především získáte a rozvinete klíčové vlastnosti, jakými jsou upřímnost, prozíravost, schopnost motivovat druhé, prospektivní myšlení a cítění, redukce stresu a další…

Manažerské dovednosti

Naučíte se manažerské komunikaci a osvojíte si time management a budete ho častěji a vědomě je využívat. Rozvíjet tvůrčí a kreativní přístupy. Vetší schopnost motivovat pracovníky svého týmu, delegování pravomocí.
DETAIL KURZU

Vedení lidí

Nabídka technik, které mohou pomoci jako motivátor či cesta při řešitelském workshopu či jednání. Ujasnění si svého přístupu k prioritám v týmu a ve firmě jako základ samostatného rozhodování v rámci svých kompetencí.
DETAIL KURZU

Sociální role vedoucího

Prohloubení manažerských dovedností pro vedení lidí k vysoké výkonnosti a spokojenosti. Posílení schopnosti používat situační vedení a uvědomění si možnosti jeho využití v motivaci a rozvoji spolupracovníků.
DETAIL KURZU

Přesvědčivá komunikace

Aneb jak spolupráce může vést ke kýženému výsledku lépe, než soutěživost a jak dosáhnout dobrého výsledku pro obě strany. Vyjednávání je jedinečná aktivita - částečně věda, umění a technika.
DETAIL KURZU

Týmová
spolupráce

Na kurzu si osvojíte postupy, jak zefektivnit práci týmu a jak jej vést k co nejlepším výsledkům. Objevte výhody i úskalí týmové práce, hlavně se zřetelem k vývoji týmu a jeho vedení.
DETAIL KURZU

Efektivní hodnotící
pohovory

Naučte se efektivně využívat hodnocení zaměstnanců jako účinného nástroje vedení lidí. Jak využít tohoto důležitého rozhovoru k užitku obou stran. Zvládnutí jeho náročné přípravy i průběhu.
DETAIL KURZU