Vzdělávací kurz

Vedení týmu a týmová spolupráce

„Věci není nikdy možné změnit tím, že bojujeme s existující realitou.
Pokud něco chcete změnit, vytvořte nový model, který učiní ten starý nepotřebným.“

BUCKMINISTER FULLER
 
Kurz vedení týmu a týmové spolupráce vám nabídne nástroje k tomu, abyste se posunuli od „ovládnutí ostatních“ ke „společné vládě s ostatními“, kde klíčovou dovedností je naladění se na stejnou vlnu s ostatními členy týmu a překonání propastí, které rozdělují to, jak odlišně vidíme svět kolem nás.

Pro koho?

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní
  od TOP manažery po mistry
 • Všechny, kdo chtějí efektivněji využívat moderní prvky vedení týmu a týmové spolupráce

Obsah kurzu

 • Seznámení s technikami, které mohou pomoci jako motivátor či cesta při řešitelském workshopu či jednání.
 • Ujasnění si svého přístupu k prioritám v týmu a ve firmě jako základ samostatného rozhodování v rámci svých kompetencí.
 • Seznámení se s vhodnými technikami, postupy a přístupy při zvládání pracovní zátěže.

Cíle kurzu

 • Naučit se chápat svoji roli v týmu, své silné i slabé stránky z tohoto pohledu.
 • Posílit akceptující přístup sami k sobě i k ostatním členům týmu a jak rušit bariéry mezi členy týmu.
 • Osvojit si postupy, jak aktivizovat tým a vést jej k efektivním výsledkům.
 • Seznámit účastníky s výhodami a úskalími týmové práce, hlavně se zřetelem k vývoji a vedení týmu.

Pro vaši pracovní praxi to znamená

 • Získáte model vedení dobrého týmu a posílíte  zavádění spolupráce do praxe.
 • Vyjasníte si role  v rámci  skupiny/týmu, naučíte se je využívat a řešit problémy.
 • Dokážete rozlišit, kdy je vhodné spolupracovat, a kdy je naopak efektivnější  individuální práce.
 • Vnesete do práce týmu projektové myšlení - budete rozvíjet dovednost organizace práce, času a rizik v týmu.
 • Zefektivnění účasti na jednáních - osvojíte si nástroje spolupráce, budete používat adekvátní techniky řešení a rozvíjet tvořivý přístup.

Reference

Se společností APAS spolupracujeme již sedmý rok. Seminář „Rozvoj osobní zralosti“ absolvovalo několik stovek našich zaměstnanců v drtivě většině s trvalou změnou pracovních postojů. Absolventi, ať už se jedná o řádové zaměstnance či manažery, jsou schopni mnohem výrazněji přebírat osobní zodpovědnost za svoji komunikaci s ostatními i za pracovní výsledky.
Jan Března, personální ředitel, Kooperativa
Mgr. Jan Březnapersonální ředitel / Kooperativa a.s.
Se společností APAS spolupracujeme od roku 2014 a tato spolupráce je velmi úspěšná a příjemná. Veškeré semináře jsou propracované na vysoké úrovni a jejich účinek je dlouhodobý. Co oceňuji nejvíce je fakt, že vás seminář obohatí nejen po pracovní, ale i osobní stránce.
Kateřina Kaspříková, HR director, Bisnode a.s.
Kateřina KaspříkováHR Director / Bisnode a.s.