Co je to argumentace

Argumentace - z latinského argumentum, tj. důvod/důkaz a arguó, tj. vysvětlit, prokázat, obvinit. Jde o přesvědčování pomocí uvedení důvodů a důkazů. Cílem je protistranu přimět k přijetí (případně vyvrácení) nějakého tvrzení.

Argumentace je nezbytná ve vědeckých disciplínách, ale využíváme ji i v běžném životě k přesvědčení ostatních lidí kolem (v práci i osobní a veřejné sféře). Při argumentaci pak využíváme vlastní i cizí pozorování a zkušenosti, informace atd. Jedinci, kteří si osvojí dobré metody argumentace (neplést s manipulací), jsou často při vyjednávání s ostatními výrazně úspěšnější, tj. snáze prosazují své cíle a hodnoty.

Mezi silné techniky argumentace např. patří:

 • používání přesvědčivých, pravdivých formulací
 • uvádění důvěryhodných (dohledatelných) zdrojů a autorit
 • řetězení, stupňování argumentů
 • pokládání správně formulovaných řečnických otázek

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy