AKCE - WORKSHOP emoční učení 3.6.2022 - zde

Co je to argumentace

Argumentace - z latinského argumentum, tj. důvod/důkaz a arguó, tj. vysvětlit, prokázat, obvinit. Jde o přesvědčování pomocí uvedení důvodů a důkazů. Cílem je protistranu přimět k přijetí (případně vyvrácení) nějakého tvrzení.

Argumentace je nezbytná ve vědeckých disciplínách, ale využíváme ji i v běžném životě k přesvědčení ostatních lidí kolem (v práci i osobní a veřejné sféře). Při argumentaci pak využíváme vlastní i cizí pozorování a zkušenosti, informace atd. Jedinci, kteří si osvojí dobré metody argumentace (neplést s manipulací), jsou často při vyjednávání s ostatními výrazně úspěšnější, tj. snáze prosazují své cíle a hodnoty.

Mezi silné techniky argumentace např. patří:

  • používání přesvědčivých, pravdivých formulací
  • uvádění důvěryhodných (dohledatelných) zdrojů a autorit
  • řetězení, stupňování argumentů
  • pokládání správně formulovaných řečnických otázek