Co je to manipulace

Manipulace (z latinského “manus” - ruka, uchopit) je vědomé i nevědomé nečestné jednání jedince, jímž poškozuje jiného člověka.

Jedinec snažící se tímto jednáním pro sebe získat výhody je označován jako manipulátor. Snaží se ovlivňovat myšlenky, emoce, chování druhých lidí ve svůj prospěch. Přitom myšlenky, názory a chování, které se snaží vnutit ostatním, jim nejsou vlastní a často pro ně představují dokonce nevýhodu, újmu.

Manipulovaná osoba si často neuvědomuje, co s ní manipulátor dělá a jak ji negativně a proti jejím zájmům ovlivňuje. Případně si manipulaci uvědomuje, ale není schopná se jí bránit. Ze začátku se totiž manipulátor zpravidla chová tak, aby u své oběti získal sympatie, lásku, oddanost.

Existují metody i testy, jak odhalit manipulátora. Typický představitel například:

 • snaží se ve své oběti vyvolat pocity viny
 • v komunikaci s obětí nejedná jako rovný s rovným, chová se nadřazeně
 • požadavky si vynucuje vyčítáním, lichocením, pláčem
 • používá výhrůžný, zvýšený tón hlasu
 • nezvažuje potřeby, přání, zájmy druhých - chrání za všech okolností své zájmy
 • narušuje intimní prostor své oběti
 • je egocentrický, nesnese kritiku
 • vyjadřuje se logicky, přitom jeho činy dokazují opak

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy