AKCE - WORKSHOP emoční učení 3.6.2022 - zde

Co je to manipulace

Manipulace (z latinského “manus” - ruka, uchopit) je vědomé i nevědomé nečestné jednání jedince, jímž poškozuje jiného člověka.

Jedinec snažící se tímto jednáním pro sebe získat výhody je označován jako manipulátor. Snaží se ovlivňovat myšlenky, emoce, chování druhých lidí ve svůj prospěch. Přitom myšlenky, názory a chování, které se snaží vnutit ostatním, jim nejsou vlastní a často pro ně představují dokonce nevýhodu, újmu.

Manipulovaná osoba si často neuvědomuje, co s ní manipulátor dělá a jak ji negativně a proti jejím zájmům ovlivňuje. Případně si manipulaci uvědomuje, ale není schopná se jí bránit. Ze začátku se totiž manipulátor zpravidla chová tak, aby u své oběti získal sympatie, lásku, oddanost.

Existují metody i testy, jak odhalit manipulátora. Typický představitel například:

  • snaží se ve své oběti vyvolat pocity viny
  • v komunikaci s obětí nejedná jako rovný s rovným, chová se nadřazeně
  • požadavky si vynucuje vyčítáním, lichocením, pláčem
  • používá výhrůžný, zvýšený tón hlasu
  • nezvažuje potřeby, přání, zájmy druhých - chrání za všech okolností své zájmy
  • narušuje intimní prostor své oběti
  • je egocentrický, nesnese kritiku
  • vyjadřuje se logicky, přitom jeho činy dokazují opak