Co jsou to druhy agrese

Druhy agrese - v rámci agrese - tj. formy chování, kdy jedinec vědomě, záměrně ubližuje jiným lidem (nebo poškozuje předměty), aby dosáhl svého útočným, nepřátelským chováním - hovoříme o různých druzích.

Toto chování lze dělit na:

 • Instrumentální - touto agresí se snaží jedinec dosáhnout svého cíle dle aktuální situace.
 • Emocionální - tímto druhem agrese reaguje jedinec zvlášť v silně vypjatých emocionálních stavech. Projevuje se verbálním nebo dokonce fyzickým útokem na jinou osobu, popřípadě na předměty a cizí majetek.

Také můžeme agresi dělit na myšlenkovou, slovní nebo fyzickou. Případně dle toho, zda je agrese namířená na osobu či objekt.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy