Co jsou to druhy agrese

Druhy agrese - v rámci agrese - tj. formy chování, kdy jedinec vědomě, záměrně ubližuje jiným lidem (nebo poškozuje předměty), aby dosáhl svého útočným, nepřátelským chováním - hovoříme o různých druzích.

Toto chování lze dělit na:

  • Instrumentální - touto agresí se snaží jedinec dosáhnout svého cíle dle aktuální situace.
  • Emocionální - tímto druhem agrese reaguje jedinec zvlášť v silně vypjatých emocionálních stavech. Projevuje se verbálním nebo dokonce fyzickým útokem na jinou osobu, popřípadě na předměty a cizí majetek.

Také můžeme agresi dělit na myšlenkovou, slovní nebo fyzickou. Případně dle toho, zda je agrese namířená na osobu či objekt.