Co je to agrese

Agrese je forma chování, kdy jedinec vědomě, záměrně ubližuje jiným lidem (nebo poškozuje předměty). Většinou chce jedinec agresivním - tj. útočným, nepřátelským - chováním něčeho dosáhnout, něco prosadit.

Často je přesvědčen, že je v právu a má pravdu jen on, neumí si přiznat chyby, je vůči sobě zcela nekritický, ostatním naopak vyčítá jejich (údajná) četná pochybení.

Agrese zahrnuje mnoho projevů - od slovních až po fyzické: nadávky, urážky, pomlouvání, výsměch, fyzické útoky, vandalismus.

Agresivitu často řešíme již u dětí. Kromě jiných vlivů může být agresivita dětí nechtěně podporována potravinovými aditivy (např. prostředky používanými na dobarvování sladkostí, konzervaci, dodání aroma a chuti), ale také potravinami obsahujícími kofein atd.

Děti navíc kopírují chování svých rodičů a pokud u nich vidí agresivní chování, řešení problémů vztekem a frustrací, řeší potom náročné situace podobně nevhodně.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy