Co je to agrese

Agrese je forma chování, kdy jedinec vědomě, záměrně ubližuje jiným lidem (nebo poškozuje předměty). Většinou chce jedinec agresivním - tj. útočným, nepřátelským - chováním něčeho dosáhnout, něco prosadit.

Často je přesvědčen, že je v právu a má pravdu jen on, neumí si přiznat chyby, je vůči sobě zcela nekritický, ostatním naopak vyčítá jejich (údajná) četná pochybení.

Agrese zahrnuje mnoho projevů - od slovních až po fyzické: nadávky, urážky, pomlouvání, výsměch, fyzické útoky, vandalismus.

Agresivitu často řešíme již u dětí. Kromě jiných vlivů může být agresivita dětí nechtěně podporována potravinovými aditivy (např. prostředky používanými na dobarvování sladkostí, konzervaci, dodání aroma a chuti), ale také potravinami obsahujícími kofein atd.

Děti navíc kopírují chování svých rodičů a pokud u nich vidí agresivní chování, řešení problémů vztekem a frustrací, řeší potom náročné situace podobně nevhodně.