Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Co je to agrese

Agrese je forma chování, kdy jedinec vědomě, záměrně ubližuje jiným lidem (nebo poškozuje předměty). Většinou chce jedinec agresivním - tj. útočným, nepřátelským - chováním něčeho dosáhnout, něco prosadit.

Často je přesvědčen, že je v právu a má pravdu jen on, neumí si přiznat chyby, je vůči sobě zcela nekritický, ostatním naopak vyčítá jejich (údajná) četná pochybení.

Agrese zahrnuje mnoho projevů - od slovních až po fyzické: nadávky, urážky, pomlouvání, výsměch, fyzické útoky, vandalismus.

Agresivitu často řešíme již u dětí. Kromě jiných vlivů může být agresivita dětí nechtěně podporována potravinovými aditivy (např. prostředky používanými na dobarvování sladkostí, konzervaci, dodání aroma a chuti), ale také potravinami obsahujícími kofein atd.

Děti navíc kopírují chování svých rodičů a pokud u nich vidí agresivní chování, řešení problémů vztekem a frustrací, řeší potom náročné situace podobně nevhodně.