Co jsou to emoce

Emoce (z lat. „e-motio“ - pohnutí, nebo z anglického „energy in motion“ – energie v pohybu) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující individuální osobní prožívání libosti a nelibosti.

Emoce obvykle doprovázejí fyziologické jevy, jakými jsou změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání a další.

Na základě dovednosti jednotlivce se svými emocemi přijatelně zacházet, mluvíme o vysoké či nízké emoční inteligenci.

Základní dělení emocí dle polarity je emoce negativní a pozitivní.

Mezi základní negativní emoce řadíme strach, hněv a emoce pramenící z ega, jakými jsou nenávist, závist…