Co je to emoční leadership

Tento typ specifického leadershipu se rozvíjí v posledních letech. Zaměřuje se na zvyšování schopností vedoucího řídit své myšlení a efektivně a pozitivně ovlivňovat myšlení lidí kolem sebe. Zdrojem energie jsou mu emoce a emoční inteligence. Vychází z předpokladu, že pokud se cítím dobře, dobře také jednám. Vrací (vedoucího) člověka k přirozeným talentům.

Emoční leadership rozvíjí zásadní kompetence nezbytné pro lídra - tvůrčí myšlení, jeho organizační dovednosti, emoční inteligenci a důvěru, zodpovědnost. Dobrý vedoucí musí umět řídit své myšlenky, dosahovat cílů bez vyčerpání, bez stresu, motivovat nejen sebe, ale i podřízené a kolegy, musí se vyznat ve svých emocích i v emocích ostatních. Dobrý lídr zvládá zátěžové situace, má nadhled, dokáže relaxovat a dobíjet síly. Věří v sebe i ostatní, je samostatný a objektivní. Je přirozenou autoritou.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy