Co je to emoční leadership

Tento typ specifického leadershipu se rozvíjí v posledních letech. Zaměřuje se na zvyšování schopností vedoucího řídit své myšlení a efektivně a pozitivně ovlivňovat myšlení lidí kolem sebe. Zdrojem energie jsou mu emoce a emoční inteligence. Vychází z předpokladu, že pokud se cítím dobře, dobře také jednám. Vrací (vedoucího) člověka k přirozeným talentům.

Emoční leadership rozvíjí zásadní kompetence nezbytné pro lídra - tvůrčí myšlení, jeho organizační dovednosti, emoční inteligenci a důvěru, zodpovědnost. Dobrý vedoucí musí umět řídit své myšlenky, dosahovat cílů bez vyčerpání, bez stresu, motivovat nejen sebe, ale i podřízené a kolegy, musí se vyznat ve svých emocích i v emocích ostatních. Dobrý lídr zvládá zátěžové situace, má nadhled, dokáže relaxovat a dobíjet síly. Věří v sebe i ostatní, je samostatný a objektivní. Je přirozenou autoritou.