Co je to firemní kultura

Firemní kultura - interní kultura uvnitř dané firmy, tj. co firma, to jiná firemní kultura. Firemní kulturu můžeme mimo jiné definovat jako způsob vykonávání práce, zacházení s lidmi spojenými s firmou.

Přestože je firemní kultura interní záležitostí, působí zásadně nejen na samotné zaměstnance, ale má vliv také navenek - na zákazníky, klienty, spolupracující firmy, potenciální uchazeče o práci atp. Firemní kultura dodává firmě identitu.

Firemní kultura zahrnuje hlavně to,

 • jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci (včetně vztahu nadřízení/podřízení),
 • jak firma/zaměstnanci působí navenek,
 • jaká panuje ve firmě atmosféra, jaký je interiér,
 • jaké hodnoty firma coby celek sdílí.

Firemní kultura také zahrnuje jasně definované symboly, slang, způsob oblékání, rituály, způsob firemního vzdělávání, způsob vedení lidí, jejich motivování apod.

Různým lidem vyhovují různé druhy kultury - proto se často uchazeči řídí i dle toho, jaký druh preferují. Někdo např. na míře osobní svobody v rámci pracovního procesu bazíruje více než druhý.

Díky tomu je firemní kultura zásadním nástrojem (pracovní) motivace a může rozhodujícím způsobem přispět k úspěchu/neúspěchu firmy.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy