Co je to firemní kultura

Firemní kultura - interní kultura uvnitř dané firmy, tj. co firma, to jiná firemní kultura. Firemní kulturu můžeme mimo jiné definovat jako způsob vykonávání práce, zacházení s lidmi spojenými s firmou.

Přestože je firemní kultura interní záležitostí, působí zásadně nejen na samotné zaměstnance, ale má vliv také navenek - na zákazníky, klienty, spolupracující firmy, potenciální uchazeče o práci atp. Firemní kultura dodává firmě identitu.

Firemní kultura zahrnuje hlavně to,

  • jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci (včetně vztahu nadřízení/podřízení),
  • jak firma/zaměstnanci působí navenek,
  • jaká panuje ve firmě atmosféra, jaký je interiér,
  • jaké hodnoty firma coby celek sdílí.

Firemní kultura také zahrnuje jasně definované symboly, slang, způsob oblékání, rituály, způsob firemního vzdělávání, způsob vedení lidí, jejich motivování apod.

Různým lidem vyhovují různé druhy kultury - proto se často uchazeči řídí i dle toho, jaký druh preferují. Někdo např. na míře osobní svobody v rámci pracovního procesu bazíruje více než druhý.

Díky tomu je firemní kultura zásadním nástrojem (pracovní) motivace a může rozhodujícím způsobem přispět k úspěchu/neúspěchu firmy.