Co je to firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je plánovaný, koordinovaný proces na zvyšování znalostí, dovedností i postojů zaměstnanců prostřednictvím převážně kurzů a workshopů. Cílem je zefektivnit výkon zaměstnanců v určité oblasti, zvýšit jejich spokojenost v zaměstnání, rozvinout schopnosti jedinců a zajistit současné i budoucí potřeby dané firmy. Dříve preferované vzdělávání v oblasti hard skills dohánějí v posledních letech dovednosti spadající do soft skills.

Firemní vzdělávání využívá pro své lidi kurzy z interních zdrojů (na pracovišti) i externích zdrojů (v prostoru pracoviště i mimo něj). Stále častěji se pro firemní vzdělávání využívá také e-learning.