Co je to firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je plánovaný, koordinovaný proces na zvyšování znalostí, dovedností i postojů zaměstnanců prostřednictvím převážně kurzů a workshopů. Cílem je zefektivnit výkon zaměstnanců v určité oblasti, zvýšit jejich spokojenost v zaměstnání, rozvinout schopnosti jedinců a zajistit současné i budoucí potřeby dané firmy. Dříve preferované vzdělávání v oblasti hard skills dohánějí v posledních letech dovednosti spadající do soft skills.

Firemní vzdělávání využívá pro své lidi kurzy z interních zdrojů (na pracovišti) i externích zdrojů (v prostoru pracoviště i mimo něj). Stále častěji se pro firemní vzdělávání využívá také e-learning.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy