Formy pasivně agresivního chování

Mezi formy pasivně agresivního chování spadá sarkasmus, nepřímé narážky, manipulace, mlčení, bezcitnost, či chladné chování. Všechny formy pasivního chování chrání původce před jakoukoli vinou či odpovědností za danou situaci a přesouvají všechnu odpovědnost na druhou stranu.

Pasivně agresivní chování nabourává myšlení druhého. Pokud “oběť” včas pasivní agresivitu nerozezná a podlehne, dostává se do bludného kruhu výčitek a omlouvání. Výsledkem je nekvalitní vztah, ve kterém pasivně agresivní jedinec získává převahu a své “vítězství”.

Naučte se rozpoznat pasivně agresivní chování a manipulaci včas.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy