Formy pasivně agresivního chování

Mezi formy pasivně agresivního chování spadá sarkasmus, nepřímé narážky, manipulace, mlčení, bezcitnost, či chladné chování. Všechny formy pasivního chování chrání původce před jakoukoli vinou či odpovědností za danou situaci a přesouvají všechnu odpovědnost na druhou stranu.

Pasivně agresivní chování nabourává myšlení druhého. Pokud “oběť” včas pasivní agresivitu nerozezná a podlehne, dostává se do bludného kruhu výčitek a omlouvání. Výsledkem je nekvalitní vztah, ve kterém pasivně agresivní jedinec získává převahu a své “vítězství”.

Naučte se rozpoznat pasivně agresivní chování a manipulaci včas.