Co je to Gaussova křivka IQ

Gaussova křivka IQ - vyjadřuje rozložení hodnot IQ (inteligenčního kvocientu) v dané populaci. Většina obyvatel dle Gaussovy křivky (tj. přes 50 %) odpovídá hodnotám IQ mezi 90 a 110.

Na obou stranách křivky pak úměrně klesá počet jedinců s hodnotami výrazně nižšími a na druhé straně výrazně vyššími. To znamená, že geniálních jedinců je v populaci jen v desetinách procenta, totéž platí pro jedince s mentální retardací.

K měření IQ se používají tzv. testy inteligence. Jde o standardizovaný test, který má změřit inteligenční kvocient daného jedince.

V ČR oficiální testování IQ zajišťuje Mensa ČR. Její testy vycházejí ze zkrácené verze Stanford-Binetovy škály a Cattellovy teorie inteligence. Hranice stanovená mezinárodní společností MENSA je hodnota 130, což se týká dvou až tří procent populace.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy