Co je to Gaussova křivka IQ

Gaussova křivka IQ - vyjadřuje rozložení hodnot IQ (inteligenčního kvocientu) v dané populaci. Většina obyvatel dle Gaussovy křivky (tj. přes 50 %) odpovídá hodnotám IQ mezi 90 a 110.

Na obou stranách křivky pak úměrně klesá počet jedinců s hodnotami výrazně nižšími a na druhé straně výrazně vyššími. To znamená, že geniálních jedinců je v populaci jen v desetinách procenta, totéž platí pro jedince s mentální retardací.

K měření IQ se používají tzv. testy inteligence. Jde o standardizovaný test, který má změřit inteligenční kvocient daného jedince.

V ČR oficiální testování IQ zajišťuje Mensa ČR. Její testy vycházejí ze zkrácené verze Stanford-Binetovy škály a Cattellovy teorie inteligence. Hranice stanovená mezinárodní společností MENSA je hodnota 130, což se týká dvou až tří procent populace.