Co je to IQ test

IQ test neboli test inteligence představuje standardizovaný test, který má změřit IQ (= inteligenční kvocient) jedince. Existuje již přes století a původně fungoval k vyhodnocování IQ dětí, ale od té doby vzniká velké množství testů hlavně pro dospělé se zaměřením na různé schopnosti.

V ČR oficiální testování IQ zajišťuje Mensa ČR. Její testy vycházejí ze zkrácené verze Stanford-Binetovy škály a Cattellovy teorie inteligence. Testy obecných studijních předpokladů české společnosti SCIO vycházejí také ze Standford-Binetovy škály inteligence. Existuje velké množství IQ testů dostupných na internetu, kvalita se ovšem různí. Obecně lze doporučit absolvování IQ testu pro řešení konkrétní situace - např. zjistit mentální schopnosti žáka a zda by zvládal náročnou školu se zaměřením třeba na matematiku.

Kromě IQ testů dnes existují také EQ testy, tj.testy emoční inteligence. Ty zjišťují schopnost a úroveň jedince zacházet s emocemi a míru jeho schopností spolupracovat s okolím.