Co je to IQ test

IQ test neboli test inteligence představuje standardizovaný test, který má změřit IQ (= inteligenční kvocient) jedince. Existuje již přes století a původně fungoval k vyhodnocování IQ dětí, ale od té doby vzniká velké množství testů hlavně pro dospělé se zaměřením na různé schopnosti.

V ČR oficiální testování IQ zajišťuje Mensa ČR. Její testy vycházejí ze zkrácené verze Stanford-Binetovy škály a Cattellovy teorie inteligence. Testy obecných studijních předpokladů české společnosti SCIO vycházejí také ze Standford-Binetovy škály inteligence. Existuje velké množství IQ testů dostupných na internetu, kvalita se ovšem různí. Obecně lze doporučit absolvování IQ testu pro řešení konkrétní situace - např. zjistit mentální schopnosti žáka a zda by zvládal náročnou školu se zaměřením třeba na matematiku.

Kromě IQ testů dnes existují také EQ testy, tj.testy emoční inteligence. Ty zjišťují schopnost a úroveň jedince zacházet s emocemi a míru jeho schopností spolupracovat s okolím.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy