Co je to hněv

Hněv je silná, afektivní reakce na překážku, na kterou daný jedinec narazil při usilování o nějaký svůj cíl nebo zájem. Hněv je emocí, která původně sloužila jako přípravná fáze jedince na útok, ale dnes ji vnímáme již v posunutém významu.

Nejméně intenzivní formou hněvu je zloba, nejsilnější je naopak vztek. Pro hněv je typická krátká doba trvání.

Hněv je obecně vnímán jako násilná (až násilnická) reakce, proto se ho lidé snaží potlačovat a navenek - hlavně ve společnosti - neprojevovat naplno.

Hněv má však doprovodné projevy, které se projevují tělesnými změnami jako zrudnutí, silné pocení, zvýšený srdeční tep a krevní tlak. Hněv může dospět až k fyzickému násilí, slabším projevem jsou urážky, vyhrožování, zastrašování protistrany.

Pro hněv je typické, že i když má často důvod, reakce na podnět je přehnaná a situaci nepřiměřená. Schopnost zvládat hněv patří do kompetencí emoční inteligence.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy