Co je to hněv

Hněv je silná, afektivní reakce na překážku, na kterou daný jedinec narazil při usilování o nějaký svůj cíl nebo zájem. Hněv je emocí, která původně sloužila jako přípravná fáze jedince na útok, ale dnes ji vnímáme již v posunutém významu.

Nejméně intenzivní formou hněvu je zloba, nejsilnější je naopak vztek. Pro hněv je typická krátká doba trvání.

Hněv je obecně vnímán jako násilná (až násilnická) reakce, proto se ho lidé snaží potlačovat a navenek - hlavně ve společnosti - neprojevovat naplno.

Hněv má však doprovodné projevy, které se projevují tělesnými změnami jako zrudnutí, silné pocení, zvýšený srdeční tep a krevní tlak. Hněv může dospět až k fyzickému násilí, slabším projevem jsou urážky, vyhrožování, zastrašování protistrany.

Pro hněv je typické, že i když má často důvod, reakce na podnět je přehnaná a situaci nepřiměřená. Schopnost zvládat hněv patří do kompetencí emoční inteligence.