Co je to afekt

Je velmi intenzivní a krátkodobá emoce, která se vyznačuje rychlým vznikem, bouřlivým průběhem a nedostatkem racionální kontroly jednání.

Někdy se označuje jako únos amygdalou. Amygdala je část limbického systému, která generuje emoce jako vztek, hněv, strach, úzkost a další.

Když se aktivuje, přebírá vládu nad neokortexem a člověk není schopen naslouchat či racionálně myslet – to je amygdalický únos.