Inteligence

Inteligence - schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám, danému prostředí, učit se z dostupných zkušeností, adekvátně řešit nové situace, zvládat studium, práci, každodenní sociální situace.

Již tradičně se měří inteligence (výše intelektu) pomocí inteligenčních testů (tzv. IQ testů), prostřednictvím inteligenčního kvocientu. Lidé s vysokým IQ se často (např. ve standardní škole) nudí, nemají rádi stereotyp - jejich mysl totiž potřebuje více podnětů, jinak je nevytížená, frustrovaná. Naopak lidé s nižším intelektem často nestíhají, mají problémy se rozhodovat, nemají rádi změny - neumějí na ně reagovat.

V současnosti se začíná cenit i tzv. emoční inteligence. Kromě toho se teoretici shodují dnes v tom, že inteligenci tvoří více složek - jako hudební, pohybová, matematická, jazyková… ale nejčastěji hovoří o:

 • verbální inteligence - slovní inteligence, schopnost pracovat se slovy a jazykem
 • neverbální inteligence - obrazová představivost nutná např. pro technické obory
 • fluidní inteligence - inteligence vrozená, nezávislá na kultuře, školní výchově
 • krystalická inteligence - odvíjí se od vzdělání a kultury, v níž jedinec žije

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy