Inteligence

Inteligence - schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám, danému prostředí, učit se z dostupných zkušeností, adekvátně řešit nové situace, zvládat studium, práci, každodenní sociální situace.

Již tradičně se měří inteligence (výše intelektu) pomocí inteligenčních testů (tzv. IQ testů), prostřednictvím inteligenčního kvocientu. Lidé s vysokým IQ se často (např. ve standardní škole) nudí, nemají rádi stereotyp - jejich mysl totiž potřebuje více podnětů, jinak je nevytížená, frustrovaná. Naopak lidé s nižším intelektem často nestíhají, mají problémy se rozhodovat, nemají rádi změny - neumějí na ně reagovat.

V současnosti se začíná cenit i tzv. emoční inteligence. Kromě toho se teoretici shodují dnes v tom, že inteligenci tvoří více složek - jako hudební, pohybová, matematická, jazyková… ale nejčastěji hovoří o:

  • verbální inteligence - slovní inteligence, schopnost pracovat se slovy a jazykem
  • neverbální inteligence - obrazová představivost nutná např. pro technické obory
  • fluidní inteligence - inteligence vrozená, nezávislá na kultuře, školní výchově
  • krystalická inteligence - odvíjí se od vzdělání a kultury, v níž jedinec žije