Co je to kompetence

Kompetence znamená rozsah určité působnosti, oprávnění pro danou činnost/povinnost. Jde o schopnost, dovednost v rámci EQ. Kompetence zahrnuje souhrn určitých specifických dovedností, vlastností, schopností, vědomostí, znalostí, motivace, postojů a charakteristik nutných pro úspěšný výkon jisté role či činnosti, aby bylo dosahováno očekávaných cílů.

Termín kompetence často používáme v pracovním prostředí, kde je nezbytná pro konkrétní pracovní pozice či pracovní oblasti. Vybraný člověk musí mít klíčové kvality pro vykonávání práce. Rozvoj kompetencí prakticky nikdy nekončí, každý jedinec je může průběžně prohlubovat, získávat nové.