Co je to kompetence

Kompetence znamená rozsah určité působnosti, oprávnění pro danou činnost/povinnost. Jde o schopnost, dovednost v rámci EQ. Kompetence zahrnuje souhrn určitých specifických dovedností, vlastností, schopností, vědomostí, znalostí, motivace, postojů a charakteristik nutných pro úspěšný výkon jisté role či činnosti, aby bylo dosahováno očekávaných cílů.

Termín kompetence často používáme v pracovním prostředí, kde je nezbytná pro konkrétní pracovní pozice či pracovní oblasti. Vybraný člověk musí mít klíčové kvality pro vykonávání práce. Rozvoj kompetencí prakticky nikdy nekončí, každý jedinec je může průběžně prohlubovat, získávat nové.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy