Co je to kompetenční model

Kompetenční model zahrnuje veškeré kompetence (tj. vlastnosti, kvality, zkušenosti, znalosti a dovednosti i osobnostní předpoklady) potřebné k efektivnímu plnění určité role, úkolu atp. pro zdar dané organizace.

V pracovní sféře je souborem všeho, co musí zaměstnanci v organizaci umět, aby byla úspěšná. Zahrnuje také třeba popis konkrétních pracovních pozic. Kompetenční model pracovní pozice udává kompetence potřebné k jejímu vykonávání. Tedy jaké má mít daný člověk zkušenosti, znalosti, vlastnosti, osobnostní charakteristiky apod.

Kompetenční model mj. pomáhá:

 • definovat klíčové kompetence nutné k úspěchu dané organizace
 • plánovat rozvoj kompetencí jednotlivých lidí v organizaci
 • ovlivňovat personální strategii v organizaci
 • definovat popis konkrétních pracovních pozic
 • vybírat vhodné lidi a hodnotit jedince v organizaci

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy