Co je to kompetenční model

Kompetenční model zahrnuje veškeré kompetence (tj. vlastnosti, kvality, zkušenosti, znalosti a dovednosti i osobnostní předpoklady) potřebné k efektivnímu plnění určité role, úkolu atp. pro zdar dané organizace.

V pracovní sféře je souborem všeho, co musí zaměstnanci v organizaci umět, aby byla úspěšná. Zahrnuje také třeba popis konkrétních pracovních pozic. Kompetenční model pracovní pozice udává kompetence potřebné k jejímu vykonávání. Tedy jaké má mít daný člověk zkušenosti, znalosti, vlastnosti, osobnostní charakteristiky apod.

Kompetenční model mj. pomáhá:

  • definovat klíčové kompetence nutné k úspěchu dané organizace
  • plánovat rozvoj kompetencí jednotlivých lidí v organizaci
  • ovlivňovat personální strategii v organizaci
  • definovat popis konkrétních pracovních pozic
  • vybírat vhodné lidi a hodnotit jedince v organizaci