Co je to typy osobnosti

Typy osobnosti - osobnost je chápána jako celek vlastností jedince, jeho individuálních biologických, psychologických i sociálních aspektů. Osobnost se utváří ve vztahu k sobě, druhým, k prostředí a projevuje se vždy jako celek. Každý člověk je jedinečnou osobností, existují však (především díky psychologii) různé ustálené typy osobností, které pomáhají porozumět jednání jedinců.

Mezi nejznámější dělení patří např.:

dle směru, z něhož jedinec čerpá životní energii:

 • extrovert - jedinec čerpající energii z vnějšího světa, rád mluví, má rád společnost, akci, změnu x frustruje ho nedostatek vnějších podnětů, klid
 • introvert - čerpá energii ze svého vnitřního světa, méně hovoří a pokud, tak raději o hlubokých tématech v užším kruhu lidí, které zná. Upřednostňuje ticho a klid, naopak velká společnost a akce ho vyčerpávají. Uvádí se, že introverti tvoří minoritu populace (cca třetinu lidí).

dle temperamentu:

 • sangvinik - optimistický, společenský, aktivní
 • cholerik - vznětlivý, netrpělivý, dominantní
 • flegmatik - klidný, pomalý, konzervativní
 • melancholik - přecitlivělý, tendující ke smutku, tichý

V současné době je velice populární v různých oblastech (např. v personalistice) tzv. MBTI typologie (Myers-Briggs Type Indicator) vycházející z práce C. G. Junga. Soubor těchto testovacích otázek zkoumá, jak různí lidé vnímají svět a činí svá rozhodnutí. Dělí populaci na 16 osobnostních typů. O typu osobnosti dnes vypovídají i další testy, které jedinci pomohou pochopit některé příčiny jeho jednání.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy