Co je to typy osobnosti

Typy osobnosti - osobnost je chápána jako celek vlastností jedince, jeho individuálních biologických, psychologických i sociálních aspektů. Osobnost se utváří ve vztahu k sobě, druhým, k prostředí a projevuje se vždy jako celek. Každý člověk je jedinečnou osobností, existují však (především díky psychologii) různé ustálené typy osobností, které pomáhají porozumět jednání jedinců.

Mezi nejznámější dělení patří např.:

dle směru, z něhož jedinec čerpá životní energii:

  • extrovert - jedinec čerpající energii z vnějšího světa, rád mluví, má rád společnost, akci, změnu x frustruje ho nedostatek vnějších podnětů, klid
  • introvert - čerpá energii ze svého vnitřního světa, méně hovoří a pokud, tak raději o hlubokých tématech v užším kruhu lidí, které zná. Upřednostňuje ticho a klid, naopak velká společnost a akce ho vyčerpávají. Uvádí se, že introverti tvoří minoritu populace (cca třetinu lidí).

dle temperamentu:

  • sangvinik - optimistický, společenský, aktivní
  • cholerik - vznětlivý, netrpělivý, dominantní
  • flegmatik - klidný, pomalý, konzervativní
  • melancholik - přecitlivělý, tendující ke smutku, tichý

V současné době je velice populární v různých oblastech (např. v personalistice) tzv. MBTI typologie (Myers-Briggs Type Indicator) vycházející z práce C. G. Junga. Soubor těchto testovacích otázek zkoumá, jak různí lidé vnímají svět a činí svá rozhodnutí. Dělí populaci na 16 osobnostních typů. O typu osobnosti dnes vypovídají i další testy, které jedinci pomohou pochopit některé příčiny jeho jednání.