Komunikační bariéry

Mezilidskou komunikaci jednoznačně stěžuje verbální projev. Přitom to, co skutečně říkáme ovlivňuje pouze 7% předávané informace. 51% ovlivňuje neverbální komunikace, 42% pak paralingvistika. Aby toho nebylo málo, do cesty pro úspěšné předání informace vstupují další bariéry.

 

Bariéry v komunikaci:

Externí (vnější) komunikační bariéry

 • rozdílný jazyk, nářečí či slang
 • šumy okolního prostředí (hluku, špatné světlo, zápach, rozptylování,...)
 • nevyhovující podmínky (příliš formální nebo naopak neformální prostředí)
 • nedostatek času, stres

Interní (vnitřní) komunikační bariéry:

 • obava z neúspěchu
 • osobní či pracovní problémy
 • předsudky
 • způsob vyjadřování - špatná výslovnost, slang, nedostatečná slovní zásoba
 • gramatické chyby

Tipy na boření komunikačních bariér:

 • Více poslouchejte, méně mluvte.
 • Přizpůsobte se rychlosti řeči osoby, se kterou mluvíte.
 • Buďte trpěliví, nedělejte unáhlené závěry.
 • Neskákejte nikomu do řeči, nedokončujte  věty za druhé.
 • Nenechte se ovlivnit zjevem komunikačního partnera.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy