Komunikační bariéry

Mezilidskou komunikaci jednoznačně stěžuje verbální projev. Přitom to, co skutečně říkáme ovlivňuje pouze 7% předávané informace. 51% ovlivňuje neverbální komunikace, 42% pak paralingvistika. Aby toho nebylo málo, do cesty pro úspěšné předání informace vstupují další bariéry.

 

Bariéry v komunikaci:

Externí (vnější) komunikační bariéry

 • rozdílný jazyk, nářečí či slang
 • šumy okolního prostředí (hluku, špatné světlo, zápach, rozptylování,...)
 • nevyhovující podmínky (příliš formální nebo naopak neformální prostředí)
 • nedostatek času, stres

Interní (vnitřní) komunikační bariéry:

 • obava z neúspěchu
 • osobní či pracovní problémy
 • předsudky
 • způsob vyjadřování - špatná výslovnost, slang, nedostatečná slovní zásoba
 • gramatické chyby

Tipy na boření komunikačních bariér:

 • Více poslouchejte, méně mluvte.
 • Přizpůsobte se rychlosti řeči osoby, se kterou mluvíte.
 • Buďte trpěliví, nedělejte unáhlené závěry.
 • Neskákejte nikomu do řeči, nedokončujte  věty za druhé.
 • Nenechte se ovlivnit zjevem komunikačního partnera.