Krystalická inteligence

Krystalická inteligence, též nazývaná krystalizovaná či kulturní (pojem zavedl americký psycholog R. B. Cattell). Krystalická inteligence je složka inteligence ovlivněná prostředím, kulturou, v nichž daný jedinec vyrůstá. Má na ni zásadní vliv učení a získané zkušenosti.

Krystalická inteligence usnadňuje myšlení, zejména díky znalosti pojmů a následné schopnosti s nimi operovat. Projevuje se např. při řešení významu slov, řešení početních úloh, při procesu zapamatování znalostí. Je založena přímo na motivaci a stimulaci prostředí. Využívá dosavadních zkušeností jedince k řešení nových situací. Je to složka inteligence, kterou lze úspěšně rozvíjet i kolem 50. roku života.

Zajímavé na krystalické inteligenci je, že dva lidé se stejným IQ (a stejného věku) mohou mít různě složenou inteligenci s jinak vyvinutou složkou krystalické inteligence, tudíž budou stejný úkol řešit různým způsobem.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy