Krystalická inteligence

Krystalická inteligence, též nazývaná krystalizovaná či kulturní (pojem zavedl americký psycholog R. B. Cattell). Krystalická inteligence je složka inteligence ovlivněná prostředím, kulturou, v nichž daný jedinec vyrůstá. Má na ni zásadní vliv učení a získané zkušenosti.

Krystalická inteligence usnadňuje myšlení, zejména díky znalosti pojmů a následné schopnosti s nimi operovat. Projevuje se např. při řešení významu slov, řešení početních úloh, při procesu zapamatování znalostí. Je založena přímo na motivaci a stimulaci prostředí. Využívá dosavadních zkušeností jedince k řešení nových situací. Je to složka inteligence, kterou lze úspěšně rozvíjet i kolem 50. roku života.

Zajímavé na krystalické inteligenci je, že dva lidé se stejným IQ (a stejného věku) mohou mít různě složenou inteligenci s jinak vyvinutou složkou krystalické inteligence, tudíž budou stejný úkol řešit různým způsobem.