Kurz vedení týmu

Vést tým vyžaduje kromě hard skills také soft skills a dobré využívání emoční inteligence v praxi. Týmová spolupráce nabízí nástroje k tomu, aby se manažer posunul od „ovládnutí ostatních“ ke „společné vládě s ostatními“, kde klíčovou dovedností je naladění se na stejnou vlnu s ostatními členy týmu a překonání propastí, které rozdělují to, jak odlišně vidíme svět kolem nás.

 

Kurz vedení týmu je proto vhodný nejen pro vedoucí pracovníky všech úrovní od top manažerů po mitry, ale i pro všechny, kdo chtějí efektivněji využívat moderní prvky týmové spolupráce ve svém týmu a na pracovišti.

 

Cílem takového kurzu je hlavně:

  • Naučit se chápat svoji roli v týmu, své silné i slabé stránky z tohoto pohledu.
  • Posílit akceptující přístup sami k sobě i k ostatním členům týmu a jak rušit bariéry mezi členy týmu.
  • Osvojit si postupy, jak aktivizovat tým a vést jej k efektivním výsledkům.
  • Seznámit účastníky s výhodami a úskalím týmové práce, hlavně se zřetelem k vývoji týmu a jeho vedení.