Co je to osobnostní rozvoj

Jedná se o rozvoj osobnostních kompetencí jedince, jeho potenciálu. Tento proces zahrnuje veškeré další seberozvíjení - rozvoj sociálních kompetencí (jako efektivní komunikace, vedení lidí) a kognitivních kompetencí (jako tvořivost).

Člověk díky osobnostnímu rozvoji neustrne a dokáže reagovat na změnu, nové podmínky, životní i pracovní výzvy.

V rámci osobnostního rozvoje jedinec nejen získává nové znalosti v různých oblastech (velmi široká plejáda zahrnující třeba zlepšování paměti, řečnické či vůdčí dovednosti nebo finanční gramotnost), ale rozvíjí také svou kreativitu. Tím vším zvyšuje spokojenost se sebou samým, pracuje na své sebedůvěře a sebehodnotě.