Paralingvistika

Paralingvistika – (z řec. para- = vedle, spolu, mimo; lat. lingua = jazyk, řeč) – obor, který studuje jazykový projev. Paralingvistika je součástí verbálního projevu člověka. Základními prvky jsou hlasitost projevu, kvalita řeči, tón hlasu a jeho zabarvení.

Co všechno zkoumá paralingvistika?

  • Intenzita hlasového projevu- zda osoba mluví tiše nebo hlasitě
  • Výška hlasu - soprán, alt, tenor či bas
  • Rychlost řeči - počet slov za minutu
  • Objem řeči - počet slov při interakci
  • Plynulost řeči - plynulost, pomlky
  • Intonací a melodie řeči - monotónnost či naopak zpívavá emotivní řeč
  • Chyby - množství gramatických a stylistických chyb
  • Správná výslovnost - přejatá slova, nářečí,...
  • Kvalitou řeči - k věci nebo omáčka bez obsahu