Paralingvistika

Paralingvistika – (z řec. para- = vedle, spolu, mimo; lat. lingua = jazyk, řeč) – obor, který studuje jazykový projev. Paralingvistika je součástí verbálního projevu člověka. Základními prvky jsou hlasitost projevu, kvalita řeči, tón hlasu a jeho zabarvení.

Co všechno zkoumá paralingvistika?

 • Intenzita hlasového projevu- zda osoba mluví tiše nebo hlasitě
 • Výška hlasu - soprán, alt, tenor či bas
 • Rychlost řeči - počet slov za minutu
 • Objem řeči - počet slov při interakci
 • Plynulost řeči - plynulost, pomlky
 • Intonací a melodie řeči - monotónnost či naopak zpívavá emotivní řeč
 • Chyby - množství gramatických a stylistických chyb
 • Správná výslovnost - přejatá slova, nářečí,...
 • Kvalitou řeči - k věci nebo omáčka bez obsahu

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy