Co je to pasivní agrese

Pasivní agrese je latentní forma agrese, často nevědomá reakce jedince na převahu jiného člověka, na němž je pasivně agresivní jedinec závislý - a to emocionálně, případně materiálně.

Člověk dopouštějící se pasivní agrese cítí silnou frustraci, přitom však nedokáže vyjádřit své pocity a potřeby přímo.

Výraz “pasivní” napovídá, že se jedinec vyhýbá (i když často nevědomky) problémům a přímé konfrontaci, konfliktu či obecně řešení situace, kterou vnímá coby obtížnou.

Řešení těžkých situací prostřednictvím pasivní agrese si jedinec často nese do dospělosti ze své původní rodiny. Jde o psychickou poruchu, avšak lze na ní pracovat - naučit se řešit pocity zlosti a negativity efektivní, zdravou cestou rozvojem své emoční inteligence.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy