Co je to pasivní agrese

Pasivní agrese je latentní forma agrese, často nevědomá reakce jedince na převahu jiného člověka, na němž je pasivně agresivní jedinec závislý - a to emocionálně, případně materiálně.

Člověk dopouštějící se pasivní agrese cítí silnou frustraci, přitom však nedokáže vyjádřit své pocity a potřeby přímo.

Výraz “pasivní” napovídá, že se jedinec vyhýbá (i když často nevědomky) problémům a přímé konfrontaci, konfliktu či obecně řešení situace, kterou vnímá coby obtížnou.

Řešení těžkých situací prostřednictvím pasivní agrese si jedinec často nese do dospělosti ze své původní rodiny. Jde o psychickou poruchu, avšak lze na ní pracovat - naučit se řešit pocity zlosti a negativity efektivní, zdravou cestou rozvojem své emoční inteligence.