Co je to frustrace

Frustrace  (z latinského “frustratio”, zmarnění) nepříjemný pocit dostavující se u jedince, pokud mu něco nebo někdo brání v uspokojení jeho potřeb, dosažení cílů atp.

Překážka bránící člověku v dosažení jeho potřeb či cílů může vycházet buď z okolního světa nebo vnitřního světa jedince. Člověk opakovaně konfrontovaný s neřešitelnou překážkou nečinně čeká na zázračné řešení, je pasivní. Negativní emoce se v něm hromadí a vztek z opakovaného zklamání často u jedince vedou k agresivnímu chování a hádkám s okolím.

V souvislosti s frustrací se uvádí také pojem frustrační tolerance, což je míra odolnosti jedince vůči stresu. Každý je totiž schopen zvládat jiné množství stresu a frustrace. Obecně u dětí je schopnost zvládat frustraci nižší než u dospělých, kteří mohou na zvýšení své frustrační tolerance vědomě pracovat.