Co je to frustrace

Frustrace  (z latinského “frustratio”, zmarnění) nepříjemný pocit dostavující se u jedince, pokud mu něco nebo někdo brání v uspokojení jeho potřeb, dosažení cílů atp.

Překážka bránící člověku v dosažení jeho potřeb či cílů může vycházet buď z okolního světa nebo vnitřního světa jedince. Člověk opakovaně konfrontovaný s neřešitelnou překážkou nečinně čeká na zázračné řešení, je pasivní. Negativní emoce se v něm hromadí a vztek z opakovaného zklamání často u jedince vedou k agresivnímu chování a hádkám s okolím.

V souvislosti s frustrací se uvádí také pojem frustrační tolerance, což je míra odolnosti jedince vůči stresu. Každý je totiž schopen zvládat jiné množství stresu a frustrace. Obecně u dětí je schopnost zvládat frustraci nižší než u dospělých, kteří mohou na zvýšení své frustrační tolerance vědomě pracovat.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy