Co je to sebeovládání

Sebeovládání je důležitá složka emoční inteligence představující schopnost zvládat a vědomě kontrolovat své emoční stavy, pracovat se svými pocity a ovládat je.

Pokud není jedinec schopen dostatečného sebeovládání, pak jeho jednání často ovládá vztek, agrese apod. To mívá velmi negativní dopad na vztahy s ostatními lidmi v osobní i pracovní sféře, ale i na jedincovu vnitřní rovnováhu.

Někteří výbušní lidé s nízkou mírou sebeovládání se odkazují na své genetické předurčení a temperament (cholerik apod.) To ovšem platí jen velmi omezeně. Existují různé techniky a kurzy na podporu a zvládnutí sebeovládání.

Aktivně člověk může své sebeovládání budovat, a to:

  • pracovat na vlastním uvědomění
  • naučit se pracovat se vztekem
  • prácovat se svými postoji, myšlenkami
  • dát si pozor na životní styl

Výhodou je, že sociální inteligenci lze v průběhu života rozvíjet, pracovat na ní. Člověk se může učit průběžně ze situací, jimiž prochází, a také pomocí kurzů, čerpáním z odborné literatury apod.