Techniky asertivity

Asertivita  je schopnost prosadit svůj názor bez manipulace a nekalých technik. Být za něj zodpovědný, bez potřeby jeho obhajoby. Asertivní komunikace musí být jasná, zřetelná, jednoznačná, s důrazem na obsah informace.

Techniky asertivity

Pokažená gramofonová deska

Asi nejznámější technika. Jejím principem je opakování svého požadavku klidným rozhodným hlasem, bez nutnosti obhajoby. Metoda je velmi účinná, ikdyž na první pohled může působit zvláštně.

Otevřené dveře

Tuto techniku využijete ve chvíli, kdy vám druhý vyčítá vaše nedostatky. Uznáte svou chybu, ale v druhé části věty jasně vysvětlíte, proč se tak stalo. Bez negativních pocitů - neomlouváte se, vysvětlujete. Druhá strana tak nezíská absolutní převahu.

Volné informace

Technika vhodná pro chvíli, kdy se snažíte dohodnout. Zeptejte se komunikačního partnera na otázku. Nechte ho chvíli mluvit a snažte se zachytit pro něj důležité informace. Na ty poté navažte případným řešením. Zbavíte se strachu a nejistoty při konverzaci.

Sebeotevření

Budeme vycházet z rčení - “Neznalost neomlouvá.”, proto vždy když s někým komunikujete, přiznejte na rovinu, že něco nevíte. Ať už se jedná o pracovní či obecné znalosti. Bez pocitu úzkosti z nevědomosti či viny. Konstatujte to jako fakt. Získáte tak lepší startovací pozici pro komunikaci a zabráníte případným problémům.

Negativní aserce

“Udělal jsem to špatně, vím to, příště to udělám jinak.”. Tato technika je podobná technice otevřených dveří. Pokud své vysvětlení správě formulujete, zredukujete tím zlost a agresivitu komunikačního partnera.

Negativní dotazování

Pokud vám někdo řekne: “Tohle jsi udělal špatně.”, zeptejte se ho, jak by to udělal on. Buď získáte užitečné informace nebo to můžete hodit celé za hlavu.

Selektivní ignorování

Nekonstruktivní kritika je často způsobem, jak někdo “upouští páru”. Zastavte ji jednoduchým konstatováním: “Myslím, že tě chápu.”. Více už se k tomu nevyjadřujte, udržte fazónu naslouchajícího člověka.

Přijatelný kompromis

Neboli řešení, které je výhodné pro obě strany. Každá musí něco slevit ze svého požadavku, aby se podařilo najít řešení komplikované situace (nikdy nejděte za hranici své sebeúcty).

Ač tyto techniky vypadají jednoduše, občas je těžké najít vhodnou odpověď. Obzvlášť, když proti sobě máte člověka se silnými argumenty či sklony k manipulaci. Posilujte svou asertivitu sami nebo se zúčastněte kurzu a pod dohledem odborníka zvládněte asertivní komunikaci.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy