Vzdělávací kurz

Trénink emočních dovedností

A o čem že to bude?

 • Ovládnutí emocí
 • Dosažení obchodního cíle
 • Být zapamatovatelný
 • Prodejní emoce v praxi

Posuňte své vztahy a jednání se zákazníky na novou, vyšší úroveň. 
Staňte se profesionálem v psychologii jednání s lidmi díky emoční inteligenci.

Místo konání kurzu
U Vás - online - v našich prostorách
Délka kurzu
Připravíme na míru
Cena
Na míru, dle počtu účastníků

Pro koho?

 • Obchodníci, prodejci a podobné profese

Náš život a emoce

Emoce hrají v životě člověka, ve vztazích a samozřejmě v obchodní komunikaci ohromný význam.

Všichni emoce prožíváme, všichni se je občas „nějak“ uvědomujeme a všichni je vnímáme u druhých.

EQ (emoční inteligence) vypovídá o tom, jak si uvědomujeme funkci a činnost emocí. Jak je do určité míry dokážeme kontrolovat u sebe a jak se nám daří pronikat do emocí druhých. V prodejní praxi to znamená systematicky ovlivňovat emoce zákazníků tak, abychom vědomě nevyvolávali v jejich chování reakce útoku, obrany či nezájmu.

Nejde však o to, emoce skrývat, nevyjadřovat nebo si je zcela zakázat, což by vedlo k tomu, že bychom působili na ostatní nepřiměřeně, ale naopak, uvědomit si, že emoce mají obrovský význam pro život, psychický a fyzický stav a pro mezilidské vztahy.

Emoce a racionální myšlení představují základní dvě složky lidského rozhodování a je důležité, aby obě tyto složky při obchodním jednání působily ve vyrovnané spolupráci

A tato vyrovnaná spolupráce u prodejce vyznačuje atributy, jakými jsou přiměřená sebejistota, empatické naslouchání, využívání emocí, partnerství, přesvědčivá argumentace, tvořivost, vynalézavost, logické uzavírání, aktivní řízení hovoru.

(Zde uvedu několik příkladů opaku, projevů nerovnováhy složky emoční a racionální, jakými jsou problémy s vedením hovoru či monolog, nejistota projevu nebo naopak až přílišná sebejistota, nenaslouchání, manipulace, podléhání emocím atd.)

Cíle kurzu

Základním cílem rozvoje emoční inteligence pro obchodníky je naučit se aplikovat všechny dosud naučené prodejní dovednosti tak, aby strategie u zákazníka byla dost silná k dosažení cíle, a zároveň tak orientovaná, aby měl zákazník dobrý pocit ze setkání, který si bude pamatovat i v příštích dnech.

Obsahové priority

 • vztahy a jednání se zákazníky posunout na novou, vyšší úroveň,
 • být profesionálem v psychologii jednání s lidmi,
 • efektivně komunikovat, abyste zapůsobili na ostatní (mít vliv), jak nám v tom pomůže emočně inteligentní komunikace a neurovědy
 • respekt k odlišnostem a typologie MBTI
 • vycházet i s odlišnými typy lidí, lépe spolupracovat a všichni z toho profitovat,
 • získat větší odolnost v náročných pracovních a osobních podmínkách
 • najít a posílit vlastní sebehodnotu, stabilitu a rovnováhu,
 • ovládat (regulovat, řídit) své emoce a účinně se vypořádat s emocemi druhých,
 • úspěšně si poradit s konflikty a změnami,
 • rychle a účinně zastavit stresovou reakci,
 • posílit vnitřní motivaci,
 • poznat, jak nás emoce mohou ovládat a naopak, jak je můžeme v pracovním životě zvládat a využívat,
 • posílení všímavosti a stresové odolnosti.

Reference

S APASEM jsme s prodejním týmem absolvovali během 4 let celý 4-modulový trénink EMOČNÍ UČENÍ. Netvrdím, že jsme díky tomuto školení lepší obchodníci, ale rozhodně jsme zralejší osobnosti a umíme s emocemi pracovat ku prospěchu obou stran, ve všech firemních úrovních zákazníka. Na těchto trénincích mě také velmi baví to, že díky práci na sebepoznání u všech účastníků, se dozvídám více o charakteru a hodnotách svých kolegů a tím pádem si více lidsky rozumíme a týmově se zvyšuje naše soudržnost a ochota spolupracovat.
Martin WeissSmurfit Kappa Group / Sales Manager
Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav Šlechta - majitel společnosti
Miroslav ŠlechtaŠlechta s.r.o. / Majitel a jednatel společnosti
Seminář mi pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti a přijmout plnou odpovědnost za svůj díl komunikace.
Jan Drda - Česká spořitelna
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager Česká spořitelna a.s.

Zajímá mě více info:

Email: apas@apas.cz Tel: +420736799727

Napište nám a my se Vám obratem ozveme. Těšíme se na Vás.

Nejoblíbenější kurzy:

 

seller
 • Úspěch bez manipulace
 • Zvýšení prodejů
 • Vlastní komunikační postupy
 • Řeč těla
Kurzy pro firmy
Profesionální firemní korespondence v2
 • Srozumitelně a stručně
 • Psychologie v korespondenci
 • Etické zásady
 • Praktická cvičení
Kurzy pro firmy
Profesionální telefonování v2
 • Práce s hlasem a slovem
 • Zjišťování potřeb klientů
 • Vedení rozhovoru
 • Struktura rozhovoru
Kurzy pro firmy