Vzdělávací kurz
Přirozený profesionální prodej

K vyšším prodejům jen zřídkakdy stačí racionální myšlení jednoduše proto, že zákazníci se nechovají racionálně. Racionální myšlenky sice vysvětlí, proč bychom něco měli udělat, ale pokud nejsou doprovázeny emocemi, k žádné akci nedojde.

Pro koho?

 • Obchodníci, prodejci a podobné profese

O kurzu

 • Ačkoli si mnozí prodejci prodejní přesvědčovací techniky spojují s manipulací, tento seminář vám ukáže, že úspěchu lze dosáhnout i bez negativní manipulace, jen díky vašim prodejním dovednostem.
 • Psychologie prodeje přibližuje prodejní jednání jako šachovou partii, ve které každý hraje svou hru a v níž je vždy lepší znát ty správné tahy, které povedou k vítězství.
 • Cílem „prodejní hry“ ovšem není vyhrát vždy a za každou cenu, ale když prohrajete, mít jistotu, že to nebylo vaší „vinou“.

Když potřebujete

 • Zvýšení prodejů
 • Prodejce, kteří jsou motivovaní k vyšším cílům, schopni přicházet s novými nápady a adekvátně reagovat na změny?
 • Obchodní zástupce schopné se orientovat ve vlastních duševních pochodech a stavech (myšlenkách, emocích) v emocích zákazníků a tyto využívat v prodeji?
 • Lidi v obchodním týmu s vysokou sebedůvěrou, sebejistotou a vysokou stresovou odolností?
 • Prodejní tým pracující s vnitřní radostí a dosahující prodejních cílů?
 • Zaměstnance, kteří se cítí, jako ryba ve vodě v oblasti mezilidských vztahů jakými jsou empatie, orientace na zákazníka, obratnost v společenském styku, schopnost komunikovat, ovlivňovat a zvládat konflikty?

Pak je tu pro vás seminář Profesionální přirozený prodej a služby zákazníkům „Nadšený prodejce“

Úcta, přátelský přístup k zákazníkovi a naplnění očekávání zákazníka je téma tréninku, kde obchodní reprezentant zvládne prodejní dovednosti a komunikační techniky. Objeví svůj jedinečný styl prodeje, který mu umožní získat a udržet si zákazníky.

Hlavní cíle a náplň kurzu

 • ujasnit si základní pohled na prodej
 • působení lidské psychiky při nákupu
 • prodej na základě klientových potřeb
 • budování vztahu s klientem s cílem dlouhodobé spolupráce (klient se vrací)
 • co je potřeba respektovat, aby prodej vedl ke splnění našeho cíle
 • verbální a neverbální komunikace zákazníka a prodejce
 • techniky kladení otázek při vedení prodejního rozhovoru
 • příprava a reakce na argumenty klienta
 • postup vedení emocí klienta v průběhu prodeje
 • typologie a motivace klienta
 • vlastní komunikační postupy a strategie
 • vytváření vjemů – řeč těla
 • vzbuzení zájmu a potvrzení ochoty zákazníka jednat

V čem je tento kurz jedinečný

 • je připraven na míru potřebám zadavatele
 • v přípravné fáze probíhá stáž lektora-experta v terénu s vaším obchodním zástupcem s cílem vytypovat silné a slabé stránky prodej a tyto zaimplementovat do tréninkového semináře
 • propojuje prodejní dovednosti s poznáním emočního světa jak vlastního tak zákazníků
 • je neustále inovován na základě nejnovějších poznatků neuromarketingu, psychologie prodeje, poznání nákupního chování zákazníků a technik přesvědčování
 • trénink probíhá přímo s produkty které obchodní zástupce v reálu prodává
 • každý týden po dobu 8 týdnů po semináři dostávají e-mailem účastníci „připomenuti“ a úkol týdne

A výsledek?

 • Zákazníci kteří u vás nakupují vše, co potřebují a opakovaně.
 • Posílají k vám své přátele a známé.
 • A dělají to i přesto, že mohou jinde (třeba na internetu) nakoupit levněji.

Reference

Se společností APAS spolupracujeme již sedmý rok. Seminář „Rozvoj osobní zralosti“ absolvovalo několik stovek našich zaměstnanců v drtivě většině s trvalou změnou pracovních postojů. Absolventi, ať už se jedná o řádové zaměstnance či manažery, jsou schopni mnohem výrazněji přebírat osobní zodpovědnost za svoji komunikaci s ostatními i za pracovní výsledky.
Jan Března, personální ředitel, Kooperativa
Mgr. Jan Březnapersonální ředitel / Kooperativa a.s.
Se společností APAS spolupracujeme od roku 2014 a tato spolupráce je velmi úspěšná a příjemná. Veškeré semináře jsou propracované na vysoké úrovni a jejich účinek je dlouhodobý. Co oceňuji nejvíce je fakt, že vás seminář obohatí nejen po pracovní, ale i osobní stránce.
Kateřina Kaspříková, HR director, Bisnode a.s.
Kateřina KaspříkováHR Director / Bisnode a.s.