Vzdělávací kurz

Úspěšná a přesvědčivá prezentace

A o čem že to bude?

 • Kultura mluveného projevu
 • Vystupováním na veřejnosti
 • Jak upoutat pozornost
 • Jak udržovat pozitivní atmosféru

Naučte se techniky a postupy pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou. „Prodejte" své myšlenky jiným a ovlivněte je svým názorem.

Místo konání kurzu
U Vás - online - v našich prostorách
Délka kurzu
Připravíme na míru
Cena
Na míru, dle počtu účastníků

Pro koho?

 • Obchodníci, prodejci a podobné profese
 • Vedoucí pracovníci všech úrovní od TOP manažery po teamleadery
 • Všechny pozice, jejichž práce je z podstatné části založena na komunikaci

Cíle a přidaná hodnota kurzu prezentačních dovedností

 • Při prezentaci budete vystupovat jako profesionálové.
 • Perfektně budete prezentovat svoji osobu i firmu, případně produkty a projekty.
 • Získáte schopnost zaujmout publikum a během prezentace s ním pracovat.
 • Zvládnete svoji trému.
 • Nebudete mít problém s vystupováním na veřejnosti.
 • Získáte pohotovost při komunikaci a vyjadřování.
 • Prakticky si nacvičíte srozumitelnou a strukturovanou prezentaci.
 • Celkově si ujasníte proces prezentace a dobře zvolíte svoji prezentační strategii.

Obsah kurzu

Prezentace není pouze vystoupení za řečnickým pultem před velkým publikem, ale především před pracovním kolektivem, zákazníky, skupinou neznámých lidí, při výuce a tréninku lidí, na pracovních setkáních a schůzích.

Zásady a principy efektivní prezentace

 • Prvky a etapy efektivní prezentace
 • Struktura prezentace, funkce a smysl jednotlivých částí
 • Jak posluchači vnímají, co si pamatují, jak upoutat pozornost, zaujmout
 • Jak udělat věcnou prezentaci poutavější
 • Význam dobře připravených pomůcek a materiálů – zásady pro písemné materiály a použití technických pomůcek a materiálů
 • Práce s textem, struktura vět

Vlastní prezentace – příprava, realizace, analýza

 • Technika řeči (intonace, modulace, formulace vět, slovní prostředky k získání zájmu)
 • Hlasová hygiena, relaxace
 • Neverbální komunikační prostředky (body language), využití při prezentaci
 • Význam prvního dojmu, image (oblečení, barvy, neverbální signály, chování)
 • První kontakt s posluchači, jejich oslovení, zapojení, zaujetí
 • Zvládání trémy
 • Příprava na námitky posluchačů
 • Argumentační minimum
 • Práce s otázkami a reakce na otázky
 • Vedení diskuze, zodpovídání otázek (nepříjemných, rušivých)
 • Jak znovu zaujmout, vtáhnout posluchače do diskuze
 • Jak rozhýbat otázky, použití řečnických otázek
 • Ověřování pochopení, zpětná vazby
 • Jak udržovat pozitivní atmosféru
 • Moderace
 • Skupinová, individuální prezentace

Vyhodnocení prezentací – video a zpětná vazba účastníkům

Individuální plány rozvoje prezentačních dovedností

Reference

S APASEM jsme s prodejním týmem absolvovali během 4 let celý 4-modulový trénink EMOČNÍ UČENÍ. Netvrdím, že jsme díky tomuto školení lepší obchodníci, ale rozhodně jsme zralejší osobnosti a umíme s emocemi pracovat ku prospěchu obou stran, ve všech firemních úrovních zákazníka. Na těchto trénincích mě také velmi baví to, že díky práci na sebepoznání u všech účastníků, se dozvídám více o charakteru a hodnotách svých kolegů a tím pádem si více lidsky rozumíme a týmově se zvyšuje naše soudržnost a ochota spolupracovat.
Martin WeissSmurfit Kappa Group / Sales Manager
Celý tým dm zákaznického servisu absolvoval školení Profesionální telefonování, které bylo zaměřeno na téma zpracovávání emocí. Vše bylo uděláno na míru a přizpůsobeno našim podmínkám. Školení provázela příjemná atmosféra a profesionální, ale milý školitel, který dokázal po celou dobu udržet naši pozornost. Po absolvování školení je pro nás snazší, přijímat negativně naladěné zákazníky a navázat s nimi hodnotnou a kvalitní komunikaci. Již od druhého dne část týmu začala aktivně používat rady a tipy při každodenní komunikaci, a to jak v práci, tak v osobním životě.
Nikol ŠnejdováDM
Jsme menší rodinná firma zabývající se distribucí surovin a pomůcek pro cukráře, pekaře a zmrzlináře. Vlivem dynamického růstu firmy, jsme dospěli k nutnosti zavést nové interní ale externí procesy, které se dotýkají samotného zákazníka. Jako firma jsme chtěli dát zaměstnancům v první linii komunikace se zákazníky nový nástroj k lepšímu zvládnutí nestandartních situací. Před absolvováním kurzu "Přirozená komunikace po telefonu" jsme neměli žádnou zkušenost se školeními obecně. Přiznáváme prvotní skepsi jak se strany vedení tak ze strany samotných zaměstnanců. Úplně zbytečně. Získali jsme naprosto odlišný pohled na problémy v komunikaci. Nezávisí na striktním používání "tupých" frází ale celá věc má daleko hlubší smysl. Více není potřeba prozrazovat. Závěrem jen mohu říci, že nás to posunulo dopředu a to nejen v práci ale naprostá většina získaných zkušeností je využitelná i v osobním životě. Děkujeme!
Jakub KRALIKProvozní ředitel
Program Rozvoj osobní zralosti a autority ve skupinové, manažerské a obchodní praxi, vnímám jako jedinečný jednak svým know how, přístupem i výsledky, které přináší. Absolvoval jsem program se svým týmem a proto mohu hodnotit, jak ze svého pohledu účastníka, tak posunu jednotlivých lidí i vlivu na tým, jako celek. Osobně mi byl velmi užitečný a denně z něj čerpám. Pozitivní dopady vidím také u všech účastníků v týmu. Emoční inteligence v propojení do praxe a emoční učení jsou oblasti, které vnímám, jako nezbytné a opravdu zásadní, pro fungování v dnešní době…, ve firemním prostředí i v osobních životech lidí. Program navíc nabízí velmi uchopitelné propojování naučeného do konkrétní praxe. Celkově jsme velmi spokojeni a určitě rád doporučuji.
tatra logo
Petr HendrychTatra a.s. / Místopředseda představenstva
Se společností APAS spolupracujeme již sedmý rok. Seminář „Rozvoj osobní zralosti“ absolvovalo několik stovek našich zaměstnanců v drtivě většině s trvalou změnou pracovních postojů. Absolventi, ať už se jedná o řádové zaměstnance či manažery, jsou schopni mnohem výrazněji přebírat osobní zodpovědnost za svoji komunikaci s ostatními i za pracovní výsledky.
Jan Března, personální ředitel, Kooperativa
Mgr. Jan Březnapersonální ředitel / Kooperativa a.s.
Se společností APAS spolupracujeme od roku 2014 a tato spolupráce je velmi úspěšná a příjemná. Veškeré semináře jsou propracované na vysoké úrovni a jejich účinek je dlouhodobý. Co oceňuji nejvíce je fakt, že vás seminář obohatí nejen po pracovní, ale i osobní stránce.
Kateřina Kaspříková, HR director, Bisnode a.s.
Kateřina KaspříkováHR Director / Bisnode a.s.

Zajímá mě více info:

Email: apas@apas.cz Tel:+420736799727

Napište nám a my se Vám obratem ozveme. Těšíme se na Vás.

Nejoblíbenější kurzy:

 

seller
 • Úspěch bez manipulace
 • Zvýšení prodejů
 • Vlastní komunikační postupy
 • Řeč těla
Kurzy pro firmy
Profesionální firemní korespondence v2
 • Srozumitelně a stručně
 • Psychologie v korespondenci
 • Etické zásady
 • Praktická cvičení
Kurzy pro firmy
Profesionální telefonování v2
 • Práce s hlasem a slovem
 • Zjišťování potřeb klientů
 • Vedení rozhovoru
 • Struktura rozhovoru
Kurzy pro firmy