Vzdělávací kurz

Lektorské dovednosti

A o čem že to bude?

 • Efetivní předávání znalosí
 • Ujasnit si roli lektora
 • Zaujmout posluchače
 • Udržet pozornost publika

Chcete být úspěšným lektorem v informačním věku? 
Láká vás umět úspěšně předávat znalosti, a přitom nemanipulovat, nepoužívat „finty a triky“? 

Místo konání kurzu
U Vás - online - v našich prostorách
Délka kurzu
Připravíme na míru
Cena
Na míru, dle počtu účastníků

Lektorské dovednosti - modul 1

 • Osvojit si základní lektorské dovednosti – příprava na výuku, komunikace, vizuální prostředky a didaktická technika.
 • Zvládat problematické a nepříjemné situace v lektorském vystoupení.
 • Ujasnit si, jaké předpoklady, dovednosti a schopnosti musí mít lektor a zmapují si své předpoklady.
 • Seznámit se se specifiky lektorské práce v oblasti vzdělávání dospělých.
 • Ujasnit si role, do kterých se lektor ve své práci dostává a jejich nároky.
 • Naučit se některé techniky prezentace před lidmi a zacházení s trémou a stresem.

Lektorské dovednosti - modul 2

 • Posílit lektorské a komunikační dovednosti vnitřního lektorského sboru.
 • Účastníci budou schopni vysvětlit zásady pro řízení prodejních aktivit jednotlivců a týmů.
 • Účastníci budou mít základní dovednosti ve využití Mapy potřeb jako nástroje pro rozvoj a hodnocení podřízených.
 • Účastníci budou mít sepsány své slabé a silné stránky vzhledem k poskytování zpětné vazby a práce.
 • Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem a smyslem koučingu – pomůže jim objevit v koučování nový přístup řízení zaměřený na maximalizaci výsledků i růstů lidí (způsoby působení na osobní kvalitu lidí).
 • Zdokonalí svou dovednost interakce a a citlivého směrování k jasnému výstupu.
 • Účastníci se seznámí s principy facilitace a rolí facilitátora.
 • Získají široké spektrum metod skupinové práce a budou umět zvolit nejvhodnější metodu s ohledem na charakter týmového úkolu.
 • Naučí se vést skupinu při moderované diskusi směrem k požadovanému výstupu.
 • Účastníci budou mít sestaven plán osobního rozvoje tzn. největší osobní překážky, cíle pro jejich odstraňování a konkrétní kroky postupu.
 • Seznámí se se zásadami preventivních a intervenčních zásahů v případě neočekávaných problémů a krizí při práci se skupinou.

Reference

Trvale vysoká kvalita realizovaných seminářů i profesionalita, s jakou jsou připravovány a realizovány pro nás znamenají záruku, že prostředky investované do vzdělávání zaměstnanců se nám vrátí v kvalitě jejich práce. S ohledem na výše uvedené můžeme spolupráci se společností APAS vřele doporučit všem zájemcům o kvalitní firemní vzdělávání.
Ing. Gabriela Jeřábkovápersonální manažerka / KOVOSVIT MAS, a.s.
Pro společnost Apas jsme se rozhodli ve výběrovém řízení a s klidným svědomím můžu říct, že jsme tohoto výběru nikdy nelitovali. Osobně si cením naší spolupráce, za kterou jsou vidět velmi konkrétní výsledky, zvláště u těch zaměstnanců, kteří pochopili a uchopili šanci, jakou jim sebepoznání a s ním spojená změna chování a nahlížení na svět nabízí.
Jana VohralíkováČlenka představenstva / Anect a.s.

Zajímá mě více info:

Napište nám a my se Vám obratem ozveme. Těšíme se na Vás.

Nejoblíbenější kurzy:

 

Práce s pamětí a informacemi
 • Práce s pamětí
 • Práce s informacemi
 • Pamatovat si jména a čísla
 • Podpůrné materiály
Kurzy pro firmy
Lektorské dovednosti flip crop
 • Efetivní předávání znalosí
 • Ujasnit si roli lektora
 • Zaujmout posluchače
 • Udržet pozornost publika
Kurzy pro firmy
Nadšený prodavač
 • Úspěch bez manipulace
 • Zvýšení prodejů
 • Vlastní komunikační postupy
 • Řeč těla
Kurzy pro firmy