Vzdělávací kurz

Lektorské dovednosti

A o čem že to bude?

 • Efetivní předávání znalosí
 • Ujasnit si roli lektora
 • Zaujmout posluchače
 • Udržet pozornost publika

Chcete být úspěšným lektorem v informačním věku? 
Láká vás umět úspěšně předávat znalosti, a přitom nemanipulovat, nepoužívat „finty a triky“? 

Místo konání kurzu
U Vás - online - v našich prostorách
Délka kurzu
Připravíme na míru
Cena
Na míru, dle počtu účastníků

Lektorské dovednosti - modul 1

 • Osvojit si základní lektorské dovednosti – příprava na výuku, komunikace, vizuální prostředky a didaktická technika.
 • Zvládat problematické a nepříjemné situace v lektorském vystoupení.
 • Ujasnit si, jaké předpoklady, dovednosti a schopnosti musí mít lektor a zmapují si své předpoklady.
 • Seznámit se se specifiky lektorské práce v oblasti vzdělávání dospělých.
 • Ujasnit si role, do kterých se lektor ve své práci dostává a jejich nároky.
 • Naučit se některé techniky prezentace před lidmi a zacházení s trémou a stresem.

Lektorské dovednosti - modul 2

 • Posílit lektorské a komunikační dovednosti vnitřního lektorského sboru.
 • Účastníci budou schopni vysvětlit zásady pro řízení prodejních aktivit jednotlivců a týmů.
 • Účastníci budou mít základní dovednosti ve využití Mapy potřeb jako nástroje pro rozvoj a hodnocení podřízených.
 • Účastníci budou mít sepsány své slabé a silné stránky vzhledem k poskytování zpětné vazby a práce.
 • Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem a smyslem koučingu – pomůže jim objevit v koučování nový přístup řízení zaměřený na maximalizaci výsledků i růstů lidí (způsoby působení na osobní kvalitu lidí).
 • Zdokonalí svou dovednost interakce a a citlivého směrování k jasnému výstupu.
 • Účastníci se seznámí s principy facilitace a rolí facilitátora.
 • Získají široké spektrum metod skupinové práce a budou umět zvolit nejvhodnější metodu s ohledem na charakter týmového úkolu.
 • Naučí se vést skupinu při moderované diskusi směrem k požadovanému výstupu.
 • Účastníci budou mít sestaven plán osobního rozvoje tzn. největší osobní překážky, cíle pro jejich odstraňování a konkrétní kroky postupu.
 • Seznámí se se zásadami preventivních a intervenčních zásahů v případě neočekávaných problémů a krizí při práci se skupinou.

Reference

Jsme menší rodinná firma zabývající se distribucí surovin a pomůcek pro cukráře, pekaře a zmrzlináře. Vlivem dynamického růstu firmy, jsme dospěli k nutnosti zavést nové interní ale externí procesy, které se dotýkají samotného zákazníka. Jako firma jsme chtěli dát zaměstnancům v první linii komunikace se zákazníky nový nástroj k lepšímu zvládnutí nestandartních situací. Před absolvováním kurzu "Přirozená komunikace po telefonu" jsme neměli žádnou zkušenost se školeními obecně. Přiznáváme prvotní skepsi jak se strany vedení tak ze strany samotných zaměstnanců. Úplně zbytečně. Získali jsme naprosto odlišný pohled na problémy v komunikaci. Nezávisí na striktním používání "tupých" frází ale celá věc má daleko hlubší smysl. Více není potřeba prozrazovat. Závěrem jen mohu říci, že nás to posunulo dopředu a to nejen v práci ale naprostá většina získaných zkušeností je využitelná i v osobním životě. Děkujeme!
Jakub KRALIKProvozní ředitel
Celý tým dm zákaznického servisu absolvoval školení Profesionální telefonování, které bylo zaměřeno na téma zpracovávání emocí. Vše bylo uděláno na míru a přizpůsobeno našim podmínkám. Školení provázela příjemná atmosféra a profesionální, ale milý školitel, který dokázal po celou dobu udržet naši pozornost. Po absolvování školení je pro nás snazší, přijímat negativně naladěné zákazníky a navázat s nimi hodnotnou a kvalitní komunikaci. Již od druhého dne část týmu začala aktivně používat rady a tipy při každodenní komunikaci, a to jak v práci, tak v osobním životě.
Nikol ŠnejdováDM
Trvale vysoká kvalita realizovaných seminářů i profesionalita, s jakou jsou připravovány a realizovány pro nás znamenají záruku, že prostředky investované do vzdělávání zaměstnanců se nám vrátí v kvalitě jejich práce. S ohledem na výše uvedené můžeme spolupráci se společností APAS vřele doporučit všem zájemcům o kvalitní firemní vzdělávání.
logo kovosvit mas reference
Ing. Gabriela Jeřábkovápersonální manažerka / KOVOSVIT MAS, a.s.
Pro společnost Apas jsme se rozhodli ve výběrovém řízení a s klidným svědomím můžu říct, že jsme tohoto výběru nikdy nelitovali. Osobně si cením naší spolupráce, za kterou jsou vidět velmi konkrétní výsledky, zvláště u těch zaměstnanců, kteří pochopili a uchopili šanci, jakou jim sebepoznání a s ním spojená změna chování a nahlížení na svět nabízí.
logo anect reference
Jana VohralíkováČlenka představenstva / Anect a.s.

Zajímá mě více info:

Email: apas@apas.cz Tel: +420736799727

Napište nám a my se Vám obratem ozveme. Těšíme se na Vás.

Nejoblíbenější kurzy:

 

Práce s pamětí a informacemi
 • Práce s pamětí
 • Práce s informacemi
 • Pamatovat si jména a čísla
 • Podpůrné materiály
Kurzy pro firmy
Lektorské dovednosti flip crop
 • Efetivní předávání znalosí
 • Ujasnit si roli lektora
 • Zaujmout posluchače
 • Udržet pozornost publika
Kurzy pro firmy
seller
 • Úspěch bez manipulace
 • Zvýšení prodejů
 • Vlastní komunikační postupy
 • Řeč těla
Kurzy pro firmy