Komunikační styly

Komunikace doprovází naše chování. Dle situace pak využíváme různé styly komunikace:

  • pasivní komunikace - vyhýbavá, úniková (nechci riskovat, bojím se, že přijdu
    o místo, bojím se konfliktu apod.),
  • agresivní komunikace - zvýraznění verbální i neverbální ironie, výhrůžky, vtipkování, narušování osobního prostoru,
  • manipulativní komunikace - manipulátor získává profity nečestnou cestou, pocitem viny "tlačí" člověka kam potřebuje,
  • asertivní komunikace - optimální komunikace,
  • pasivně agresivní komunikace - trestání druhého pasivitou, mlčením (tzv. „tichá domácnost“).

Optimální komunikace - přímý, upřímný a otevřený způsob sdělování a sebevyjadřování, který bere v úvahu vlastní sebeúctu i úctu k partnerovi v komunikaci.

Správný způsob komunikace si lze osvojit na vhodných kurzech.