Komunikační styly

Komunikace doprovází naše chování. Dle situace pak využíváme různé styly komunikace:

 • pasivní komunikace - vyhýbavá, úniková (nechci riskovat, bojím se, že přijdu
  o místo, bojím se konfliktu apod.),
 • agresivní komunikace - zvýraznění verbální i neverbální ironie, výhrůžky, vtipkování, narušování osobního prostoru,
 • manipulativní komunikace - manipulátor získává profity nečestnou cestou, pocitem viny "tlačí" člověka kam potřebuje,
 • asertivní komunikace - optimální komunikace,
 • pasivně agresivní komunikace - trestání druhého pasivitou, mlčením (tzv. „tichá domácnost“).

Optimální komunikace - přímý, upřímný a otevřený způsob sdělování a sebevyjadřování, který bere v úvahu vlastní sebeúctu i úctu k partnerovi v komunikaci.

Správný způsob komunikace si lze osvojit na vhodných kurzech.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy