Co je to osobní rozvoj

Osobní rozvoj - cílené studium a trénink za účelem zlepšit svůj život. Zahrnuje oblasti jako kariéru, odborné vzdělávání včetně jazykového, mezilidské vztahy, produktivitu atp. Osobní rozvoj zahrnuje stanovení cílů, motivaci, změnu nevhodných návyků, posílení sebevědomí, resilienci atd. Obecným cílem je zlepšení kvality jedincova života.

Osobní rozvoj je v podstatě celoživotní, neustálý auto-proces a naplňování jedincova potenciálu. Pokud člověk vědomě na svém rozvoji pracuje, většinou se společně s nabýváním nových dovedností a znalostí dostavuje také větší spokojenost se sebou samým.