Co je to osobní rozvoj

Osobní rozvoj - cílené studium a trénink za účelem zlepšit svůj život. Zahrnuje oblasti jako kariéru, odborné vzdělávání včetně jazykového, mezilidské vztahy, produktivitu atp. Osobní rozvoj zahrnuje stanovení cílů, motivaci, změnu nevhodných návyků, posílení sebevědomí, resilienci atd. Obecným cílem je zlepšení kvality jedincova života.

Osobní rozvoj je v podstatě celoživotní, neustálý auto-proces a naplňování jedincova potenciálu. Pokud člověk vědomě na svém rozvoji pracuje, většinou se společně s nabýváním nových dovedností a znalostí dostavuje také větší spokojenost se sebou samým.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy