SEMINÁŘ

Síla emocí v každodenní praxi

Lektor: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

 • Duševní pohoda je nakažlivá
 • Co vidíte, je skutečné
 • Mysl dává věcem smysl
 • Abeceda emoční inteligence

Motto:

„Nedovolte, aby lidé, kteří pro vás dělají tak málo, řídili vaše pocity a emoce tak hodně.“

Will Smith, americký herec a rapper

CÍL A CHARAKTERISTIKA PRÁCE:

Společné setkání k tématu „Síla emocí v praxi“ účastníkům pomůže porozumět tomu, co se odehrává v našem vnitřním světě pocitů a nálad,  v souvislosti s širokým spektrem psychologických faktorů, které ovlivňují naši komunikaci i jednání.

Máme před sebou interaktivní den, kdy jsou účastníci průběžně stále zapojováni do náhledu na emoce a jejich vliv v mnoha perspektivách a oblastech. Smyslem není žádný zdlouhavý výklad, i když usazení emocí do psychologických přístupů a pohledů bude na místě  také,  stejně tak jako otevřenost dotazům i věnování pozornosti reálným emočně zátěžovým situacím z vlastní profesní či osobní zkušenosti. Provedení kurzem je cíleno zážitkově, zároveň však citlivě tak, aby nikdo nemusel mít obavu, že by právě jeho emoce a chuť se zapojit či přání naopak chvíli zůstat jen „ve svém nitru“ nebyly respektovány a zohledněny.

Cílem workshopu je podívat se na emoce optikou, která nám pomůže jim porozumět a dostat je pod kontrolu, kde neškodí, nýbrž výrazně pomáhají. Způsobem naší cesty bude jít zajímavou, přínosnou, ale i zábavnou formou, vstřícnou k požadavkům účastníků, která jim umožní nacházet řešení účinná pro jejich aktuální problémy a dotazy.

Říká se, že šťastní lidé své problémy řeší, a nešťastní na ně myslí. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak nám emoce pomáhají v osobním růstu, ve vzájemných vztazích, a jak se díky pochopení jejich důležitosti i významu můžeme cítit svobodněji, a ve svém životě více vyrovnaní a šťastní.

Obsah:

 • Abeceda emoční inteligence – připouštíme si emoce vůbec?
 • Emoce bez cenzury – jak a proč emoce vznikají
 • My a ti druzí – nejnovější poznatky k rozvoji vnímání a odhalování pocitů
 • Emoce napříč kulturami
 • Psychologické roviny vnitřního emočního světa
 • Chování a jednání pod návalem emocí
 • Co dělat, když nám naše „pravda“ zatemní vnímání
 • Hádky, a jak z nemoci emocí ven
 • Proč druhé nezraňovat a nenechat zranit sebe
 • Jak u sebe pozitivně využít hněv a vztek
 • Pocity jako umocnění naší identity
 • Souboje mylných předpokladů, předjímání a otázka viny
 • Emoce v traumatu a během krizových situací
 • Introverti a extroverti – vliv osobnostního založení na komunikaci a vztahy
 • Praktická cvičení a práce s vlastní psychickou odolností – emoční stopa po náročných a konfliktních situacích, „odladění“ nepříjemných pocitů, posilování schopnosti nenechat se vtáhnout do konfliktu a zvládnout sebekontrolu, posilování sebedůvěry a vnitřní motivace k nacházení smyslu v každém životním příběhu

Reference na naše kurzy

S APASEM jsme s prodejním týmem absolvovali během 4 let celý 4-modulový trénink EMOČNÍ UČENÍ. Netvrdím, že jsme díky tomuto školení lepší obchodníci, ale rozhodně jsme zralejší osobnosti a umíme s emocemi pracovat ku prospěchu obou stran, ve všech firemních úrovních zákazníka. Na těchto trénincích mě také velmi baví to, že díky práci na sebepoznání u všech účastníků, se dozvídám více o charakteru a hodnotách svých kolegů a tím pádem si více lidsky rozumíme a týmově se zvyšuje naše soudržnost a ochota spolupracovat.
Martin WeissSmurfit Kappa Group / Sales Manager
Celý tým dm zákaznického servisu absolvoval školení Profesionální telefonování, které bylo zaměřeno na téma zpracovávání emocí. Vše bylo uděláno na míru a přizpůsobeno našim podmínkám. Školení provázela příjemná atmosféra a profesionální, ale milý školitel, který dokázal po celou dobu udržet naši pozornost. Po absolvování školení je pro nás snazší, přijímat negativně naladěné zákazníky a navázat s nimi hodnotnou a kvalitní komunikaci. Již od druhého dne část týmu začala aktivně používat rady a tipy při každodenní komunikaci, a to jak v práci, tak v osobním životě.
Nikol ŠnejdováDM
Jsme menší rodinná firma zabývající se distribucí surovin a pomůcek pro cukráře, pekaře a zmrzlináře. Vlivem dynamického růstu firmy, jsme dospěli k nutnosti zavést nové interní ale externí procesy, které se dotýkají samotného zákazníka. Jako firma jsme chtěli dát zaměstnancům v první linii komunikace se zákazníky nový nástroj k lepšímu zvládnutí nestandartních situací. Před absolvováním kurzu "Přirozená komunikace po telefonu" jsme neměli žádnou zkušenost se školeními obecně. Přiznáváme prvotní skepsi jak se strany vedení tak ze strany samotných zaměstnanců. Úplně zbytečně. Získali jsme naprosto odlišný pohled na problémy v komunikaci. Nezávisí na striktním používání "tupých" frází ale celá věc má daleko hlubší smysl. Více není potřeba prozrazovat. Závěrem jen mohu říci, že nás to posunulo dopředu a to nejen v práci ale naprostá většina získaných zkušeností je využitelná i v osobním životě. Děkujeme!
Jakub KRALIKProvozní ředitel
Program Rozvoj osobní zralosti a autority ve skupinové, manažerské a obchodní praxi, vnímám jako jedinečný jednak svým know how, přístupem i výsledky, které přináší. Absolvoval jsem program se svým týmem a proto mohu hodnotit, jak ze svého pohledu účastníka, tak posunu jednotlivých lidí i vlivu na tým, jako celek. Osobně mi byl velmi užitečný a denně z něj čerpám. Pozitivní dopady vidím také u všech účastníků v týmu. Emoční inteligence v propojení do praxe a emoční učení jsou oblasti, které vnímám, jako nezbytné a opravdu zásadní, pro fungování v dnešní době…, ve firemním prostředí i v osobních životech lidí. Program navíc nabízí velmi uchopitelné propojování naučeného do konkrétní praxe. Celkově jsme velmi spokojeni a určitě rád doporučuji.
tatra logo
Petr HendrychTatra a.s. / Místopředseda představenstva
Se společností APAS spolupracujeme již sedmý rok. Seminář „Rozvoj osobní zralosti“ absolvovalo několik stovek našich zaměstnanců v drtivě většině s trvalou změnou pracovních postojů. Absolventi, ať už se jedná o řádové zaměstnance či manažery, jsou schopni mnohem výrazněji přebírat osobní zodpovědnost za svoji komunikaci s ostatními i za pracovní výsledky.
Jan Března, personální ředitel, Kooperativa
Mgr. Jan Březnapersonální ředitel / Kooperativa a.s.
Se společností APAS spolupracujeme od roku 2014 a tato spolupráce je velmi úspěšná a příjemná. Veškeré semináře jsou propracované na vysoké úrovni a jejich účinek je dlouhodobý. Co oceňuji nejvíce je fakt, že vás seminář obohatí nejen po pracovní, ale i osobní stránce.
Kateřina Kaspříková, HR director, Bisnode a.s.
Kateřina KaspříkováHR Director / Bisnode a.s.

Nejoblíbenější kurzy:

 

Manažerské dovednosti v2
 • Vedení teamu
 • Řešení konfliktů
 • Motivace podřízených
 • Organizace práce
Kurzy pro firmy
Týmová spolupráce v2
 • Chápat svoji roli v týmu
 • Zavádění spolupráce do praxe
 • Projektové myšlení
 • Organizace práce v týmu
Kurzy pro firmy
 • Typy vyjednávání
 • Umění přesvědčovat
 • Kontrolované vyjednávání
 • Být připraven na všechno
Kurzy pro firmy

Objednávkový formulář

Bližší informace Vám zašleme na email.

V případě dotazů nebo technických problémů nás neváhejte kontaktovat.