Kurzy a školení
pro obchodníky a prodejce

Emoce a racionální myšlení představují základní dvě složky lidského rozhodování a je důležité, aby obě tyto složky při obchodním jednání působily ve vyrovnané spolupráci, která se u prodejců a obchodních zástupců  vyznačuje atributy, jakými jsou přiměřená sebejistota, empatické naslouchání, využívání emocí, partnerství, přesvědčivá argumentace, tvořivost, vynalézavost, logické uzavírání a aktivní řízení hovoru.

Tyto vlastnosti obchodních zástupců jsou velmi vyhledávány zaměstnavateli, jelikož jsou zárukou úspěšných jednání a plnění obchodních záměrů společností. Nabídky pro pracovní místa obchodníků najděte zde

Trénink emočních dovedností

Posuňte své vztahy a jednání se zákazníky na novou, vyšší úroveň. Staňte se profesionálem v psychologii jednání s lidmi. Emoce hrají v životě člověka a samozřejmě v obchodní komunikaci ohromný význam.
DETAIL KURZU

Přirozený
profesionální prodej

Úcta, přátelský přístup k zákazníkovi a naplnění očekávání zákazníka je téma tréninku, kde obchodní reprezentant zvládne prodejní a komunikační techniky. Objeví svůj jedinečný styl prodeje, který mu umožní získat a udržet si zákazníky.
DETAIL KURZU

Klientský
přístup

Poznání a pochopení významu spokojeného klienta pro úspěch a pozitivní image firmy a vlastní roli v profesionálním přístupu ke klientům. Umění jak profesionálně zvládat komunikaci s klienty, která může být často náročná.
DETAIL KURZU

Nadšený
prodavač

Aneb jak správně obsloužit zákazníky při prodeji a servisu. Průzkumy prokázaly, že existuje vztah mezi kontakty prodavačů se zákazníky a objemem prodejů. Jak tedy správně komunikovat se zákazníky?
DETAIL KURZU

Profesionální telefonování

Jak příjemně vystupovat a vytvořit přitom tu nejlepší image firmy. Jak pracovat se svým hlasem, slovem a emocemi volajícího. Jak řešit obtížné rozhovory jako jsou stížnosti, reklamace, emočně nevyladění klienti.
DETAIL KURZU

Prezentační dovednosti a mluvený projev

Naučte se techniky a postupy pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou. „Prodejte" své myšlenky jiným a ovlivněte je svým názorem. Prezentace není pouze vystoupení za řečnickým pultem před velkým publikem.
DETAIL KURZU

Profesionální obchodní korespondence

Seznámení s psychologií v korespondenci, jednotlivými prvky korespondence a jak moc jednotlivé použité prvky a jejich forma ovlivňují vnímání ze strany adresáta a celkový výsledek komunikace.
DETAIL KURZU