Co je to adaptibilita

Adaptibilita je schopnost organismu přizpůsobit se okolnímu prostředí a podmínkám (v rámci adaptace, což je evoluční proces, při kterém se organismy přizpůsobují okolním podmínkám s cílem svého přežití). Adaptibilitu můžeme dělit na:

  • pasivní - tedy v průběhu evoluce přizpůsobování se okolí, (protože je to evolučně výhodné)
  • aktivní - vědomé hledání nových způsobů, (např. jak získat zdroje)
  • kreativní - vědomé přetváření okolního prostředí ve svůj prospěch