Co je to adaptibilita?

Adaptibilita je schopnost organismu přizpůsobit se okolnímu prostředí a podmínkám (v rámci adaptace, což je evoluční proces, při kterém se organismy přizpůsobují okolním podmínkám s cílem svého přežití). Adaptibilitu můžeme dělit na:

 • pasivní - tedy v průběhu evoluce přizpůsobování se okolí, (protože je to evolučně výhodné)
 • aktivní - vědomé hledání nových způsobů, (např. jak získat zdroje)
 • kreativní - vědomé přetváření okolního prostředí ve svůj prospěch

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy