Co jsou to druhy konfliktů

Při konfliktu (= sporu, střetu, srážce) se střetnou dva nebo více subjektů kvůli protichůdným názorům, zájmům, hodnotám, cílům atp. Může jít nejen o střet jedinců, ale také zájmových skupin nebo institucí.

Trvalá absence konfliktu není možná - vždy dříve či později při komunikaci konflikty vznikají, když zapojené subjekty dospějí k názorovému rozdílu.

Konflikty můžeme rozlišovat dle určených kritérií. Druhy konfliktů dle počtu zúčastněných děláme na:

  • Interpersonální konflikty - tj. mezi lidmi či zájmovými skupinami atd. Jde o střet (zájmů, cílů, hodnot) v mezilidských vztazích.
  • Intrapersonální konflikty - tj. spory odehrávající se uvnitř jedince. (Přitom však tyto konflikty mohou být způsobeny událostmi z vnějšího světa.)

Umění efektivně řešit konflikty spadá do sféry emoční inteligence.