Co jsou to druhy manažerů

U vedoucích pracovníků se setkáváme s několika typy vedení lidí, které mají liniově pod sebou. Druh manažera zásadně ovlivňují jeho osobní vlastnosti, typ osobnosti, zkušenosti atp.

Existuje více typologií manažerů, jedna z nejčastějších rozlišuje tyto druhy manažerů:

 • Direktivní - takový manažer je výrazně aktivní, “zasahující” do dění na pracovišti, soustředí se na své názory. Preferuje příkazy a rozkazy, takže vede podřízené autoritářsky, nepodněcuje své lidi k vlastním nápadům a názorům, podřízení nemají podíl na rozhodování nebo navrhování způsobů řešení. Výhodou mohou být direktivní manažeři v případech krize.
 • Demokratický - tento manažer je výrazně aktivní, ovšem narozdíl od direktivního manažera má zájem o názory ostatních kolegů, včetně podřízených. Zváží nápady a návrhy jiných, zapracuje je do řešení. Poslední slovo má však on.
 • Liberální - manažer tohoto druhu je otevřený zříci se části zodpovědnosti, ochotně přenechá rozhodnutí na ostatních. Na podřízené může tento typ vedení působit jako neodborný, “nepevný”.
 • Participativní - jak již název napovídá, manažer příliš nezasahuje, dává prostor k vyjádření všem zúčastněným, vyznává týmového ducha. Zůstává záměrně v pozadí, aby měl každý člen týmu prostor pro osobní rozvoj. Hodnotí až výsledky úkolů a práce - upozorní, co bylo dobře/špatně.

Jak už bylo řečeno, existují v obměnách různé typologie popisující druhy manažerů. Nelze jednoznačně určit, že jeden daný styl je ideální - každý manažer si musí osvojit vlastní, převažující styl vedení, je ale dobré osvojit si nácvikem i styly alternativní, které může být výhodné a efektivní nasadit ve specifických situacích.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy