Co jsou to druhy manažerů

U vedoucích pracovníků se setkáváme s několika typy vedení lidí, které mají liniově pod sebou. Druh manažera zásadně ovlivňují jeho osobní vlastnosti, typ osobnosti, zkušenosti atp.

Existuje více typologií manažerů, jedna z nejčastějších rozlišuje tyto druhy manažerů:

  • Direktivní - takový manažer je výrazně aktivní, “zasahující” do dění na pracovišti, soustředí se na své názory. Preferuje příkazy a rozkazy, takže vede podřízené autoritářsky, nepodněcuje své lidi k vlastním nápadům a názorům, podřízení nemají podíl na rozhodování nebo navrhování způsobů řešení. Výhodou mohou být direktivní manažeři v případech krize.
  • Demokratický - tento manažer je výrazně aktivní, ovšem narozdíl od direktivního manažera má zájem o názory ostatních kolegů, včetně podřízených. Zváží nápady a návrhy jiných, zapracuje je do řešení. Poslední slovo má však on.
  • Liberální - manažer tohoto druhu je otevřený zříci se části zodpovědnosti, ochotně přenechá rozhodnutí na ostatních. Na podřízené může tento typ vedení působit jako neodborný, “nepevný”.
  • Participativní - jak již název napovídá, manažer příliš nezasahuje, dává prostor k vyjádření všem zúčastněným, vyznává týmového ducha. Zůstává záměrně v pozadí, aby měl každý člen týmu prostor pro osobní rozvoj. Hodnotí až výsledky úkolů a práce - upozorní, co bylo dobře/špatně.

Jak už bylo řečeno, existují v obměnách různé typologie popisující druhy manažerů. Nelze jednoznačně určit, že jeden daný styl je ideální - každý manažer si musí osvojit vlastní, převažující styl vedení, je ale dobré osvojit si nácvikem i styly alternativní, které může být výhodné a efektivní nasadit ve specifických situacích.