Druhy motivace zaměstnanců

Motivace je nutnou součástí cesty za úspěchem.

Typy motivace:

  • Vnější motivace - druh motivace, která působí na člověka zvenčí - zvýšení mzdy, bonusy, pracovní postup, ocenění, povýšení, nebo také negativní motivace ve formě trestu, snížení platu či dokonce propuštění.
  • Vnitřní motivace - motivace, kterou mají lidé přirozeně v sobě. Každý v jiné míře. Je možné ji podpořit kurzy a školeními.

Klíčem k úspěšné motivaci je poznání motivačních faktorů, které působí na zaměstnance nejsilněji. Pracovní motivaci lze rozdělit do čtyř skupin:

  • motivace založená na zajímavosti práce a možném pracovním postupu
  • motivace finanční
  • motivace založená na osobní pověsti či odborné reputaci
  • motivace společenským posláním