Druhy motivace zaměstnanců

Motivace je nutnou součástí cesty za úspěchem.

Typy motivace:

 • Vnější motivace - druh motivace, která působí na člověka zvenčí - zvýšení mzdy, bonusy, pracovní postup, ocenění, povýšení, nebo také negativní motivace ve formě trestu, snížení platu či dokonce propuštění.
 • Vnitřní motivace - motivace, kterou mají lidé přirozeně v sobě. Každý v jiné míře. Je možné ji podpořit kurzy a školeními.

Klíčem k úspěšné motivaci je poznání motivačních faktorů, které působí na zaměstnance nejsilněji. Pracovní motivaci lze rozdělit do čtyř skupin:

 • motivace založená na zajímavosti práce a možném pracovním postupu
 • motivace finanční
 • motivace založená na osobní pověsti či odborné reputaci
 • motivace společenským posláním

 

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy