Duševní hygiena

Duševní hygiena - obor zabývající se rozvojem a podporou duševního zdraví, který zkoumá biologické i sociální podmínky působící na rozvoj a upevňování duševního, a tím i fyzického zdraví. Duševní hygiena je souborem takových opatření, postupů a poznatků o způsobu života a chování, které jedinci pomáhají udržet si psychické zdraví. Vyrovnaný člověk je dle teorie duševní hygieny duševně vyrovnaný a jako takový je odolnější vůči chorobám. Dokáže navazovat a udržovat přátelství a vztahy, dodržuje zdravou životosprávu, režim dne v souladu se svými biologickými hodinami. Je schopný prožívat spokojenost a štěstí - díky dobré fyzické a psychické kondici.

Doporučené kroky podporující duševní hygienu:

  • naučit se oddělovat pracovní a osobní život
  • zvládat změny, nebát se jich, umět je využít pro další rozvoj
  • upevnit sebevědomí a sebedůvěru, věřit ve své schopnosti
  • pravidelně relaxovat
  • nepotlačovat emoce, mluvit o svých pocitech
  • naučit se zvládat náročné situace, nevyhýbat se jim
  • udržovat zdravé vazby s okolím a lidmi