Duševní hygiena

Duševní hygiena - obor zabývající se rozvojem a podporou duševního zdraví, který zkoumá biologické i sociální podmínky působící na rozvoj a upevňování duševního, a tím i fyzického zdraví. Duševní hygiena je souborem takových opatření, postupů a poznatků o způsobu života a chování, které jedinci pomáhají udržet si psychické zdraví. Vyrovnaný člověk je dle teorie duševní hygieny duševně vyrovnaný a jako takový je odolnější vůči chorobám. Dokáže navazovat a udržovat přátelství a vztahy, dodržuje zdravou životosprávu, režim dne v souladu se svými biologickými hodinami. Je schopný prožívat spokojenost a štěstí - díky dobré fyzické a psychické kondici.

Doporučené kroky podporující duševní hygienu:

 • naučit se oddělovat pracovní a osobní život
 • zvládat změny, nebát se jich, umět je využít pro další rozvoj
 • upevnit sebevědomí a sebedůvěru, věřit ve své schopnosti
 • pravidelně relaxovat
 • nepotlačovat emoce, mluvit o svých pocitech
 • naučit se zvládat náročné situace, nevyhýbat se jim
 • udržovat zdravé vazby s okolím a lidmi

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy