Co je to empatie - význam

Empatie význam znamená vcítění se do pocitů, motivace, potřeb a stanovisek ostatních lidí v jedincově okolí.

Pomáhá člověku pochopit bez předsudků, proč protistrana jednala, jak jednala. Existují jedinci, kteří mají vrozené nadání pro empatii, lze ji však i trénovat a prohlubovat.

Neustále se zabývat pocity okolních lidí nelze, protože by to pro jedince bylo příliš zatěžující a mohlo by dojít ke ztrátě vlastních hodnot, pocitů.

Prostřednictvím zdravé senzitivity však empatie pomáhá chápat ostatní, naslouchat s respektem a efektivně.