Intrapersonální inteligence

Člověk se silně rozvinutou intrapersonální inteligencí má schopnost rozlišovat své vlastní pocity, záměry a motivaci. Díky této schopnosti dokáže pracovat správně s emocemi a vypořádávat se například se stresem. Je si vědom svých hodnot, názorů, silných a slabých stránek, proto dokáže plánovat své kroky tak, aby dosáhl/a svých (dlouhodobých) cílů).

Charakteristické rysy osob s vysokou intrapersonální inteligencí:

  • často se izolují od davu,
  • tráví čas sami při meditaci a přemýšlením o smyslu života,
  • dávají přednost samože před místy s vysokou koncentrací lidí,
  • mají jiné názory než dav,
  • vedou si deník, kterému se svěřují se svými názory a pocity...

Ideální povolání pro člověka s vysokou intrapersonální inteligencí: vědec, psycholog, filozof, kouč, vyšetřovatel, umělec či režisér.