Intrapersonální inteligence

Člověk se silně rozvinutou intrapersonální inteligencí má schopnost rozlišovat své vlastní pocity, záměry a motivaci. Díky této schopnosti dokáže pracovat správně s emocemi a vypořádávat se například se stresem. Je si vědom svých hodnot, názorů, silných a slabých stránek, proto dokáže plánovat své kroky tak, aby dosáhl/a svých (dlouhodobých) cílů).

Charakteristické rysy osob s vysokou intrapersonální inteligencí:

 • často se izolují od davu,
 • tráví čas sami při meditaci a přemýšlením o smyslu života,
 • dávají přednost samože před místy s vysokou koncentrací lidí,
 • mají jiné názory než dav,
 • vedou si deník, kterému se svěřují se svými názory a pocity...

Ideální povolání pro člověka s vysokou intrapersonální inteligencí: vědec, psycholog, filozof, kouč, vyšetřovatel, umělec či režisér.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy